Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 - 2010

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti (Sociálna poisťovňa). Poistenie v nezamestnanosti je štandardný nástroj na preklenutie výpadku príjmu na určitý časový horizont. Malo by zabezpečiť základné potreby a nároky na život v prvých mesiacoch po stratení pracovného pomeru. Taktiež závisí aj od zaplateného poistného, ktoré si zamestnanec odviedol počas pracovného pomeru. Všetky tieto náležitosti dosiaľ poistenie v nezamestnanosti aplikované na Slovensku spĺňa. Avšak taktiež by malo človeka motivovať aktívne si hľadať nové zamestnanie aj počas vyplácania dávky v nezamestnanosti. Tento dodatočný predpoklad poistenie v nezamestnanosti nespĺňa, preto sme sa snažili navrhnúť také zmeny v poistení nezamestnanosti, ktoré by spĺňali všetky predpoklady a zároveň by nemali negatívny vplyv na bilanciu ako Sociálnej poisťovne, tak na bilanciu nezamestnaného. Následne sme sa snažili prepočítať naše navrhnuté zmeny.

Tento dokument je pokračovaním Vyhodnotenie scenárov poistenia v nezamestnanosti, ktorý vznikol v roku 2011. V tomto dokumente vychádzame však zo zmenenej vstupnej databázy Sociálnej poisťovne a taktiež sme sa snažili o hlbšie korekcie databázy na základe spozorovaných nezrovnalostí. Taktiež sme mali k dispozícií dlhší časový rad, ktorý sme následne využili pri výpočtoch.

Analýza ukázala, že poistenie v nezamestnanosti môže reálne nahradiť odstupné ako formu nahradenia príjmu človeka po strate zamestnania. Pri relatívne štedrom nastavení systému, kde osobný fond človeka rastie o 7,5 p.b. za odpracovaný miesiac a klesá o 15 p.b. za mesiac poberania dávky, je celkový systém v strate iba 15,6% z obratu. Treba však brať do úvahy, že ex post prognózovanie bolo za obdobie 2005 – 2010, ktoré bolo hlboko poznačené krízou. Toto konkrétne nastavenie (scénar číslo 5) človeku umožní získanie plnej dávky už po 14 mesiacoch práce, ktorú môže poberať s klesajúcou sumou 6,7 mesiaca.

štúdia

ikona Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania.. . .


podobné správy: Expertný systém , Európske poistenie v nezamestnanosti , Motivačné poistenie v nezamestnanosti , Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru .odt doc , Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) .odt doc


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/modelovanie-poistenia-v-nezamestnanosti-2005-2010
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko