Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Európske poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti na úrovni EÚ nemá zmysel ak nebudú rovnako centralizované aj prístupy regionálnych úradov práce.

Cieľom Európskeho poistenia v nezamestnanosti je automatické vyrovnávanie ekonomických šokov: ak niektorú krajinu alebo región zasiahne ekonomický problém, jednotný fond automaticky presunie prostriedky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti. Lokálne vlády tak získajú niekoľko mesiacov na odstránenie týchto problémov. Počas tohto obdobia zostane vďaka dávkam v nezamestnanosti domáci dopyt relatívne vysoký. Fond sa týka iba krátkodobo nezamestnaných.

Negatívom spoločného poistenia v nezamestnanosti je najmä rôzne fungovanie lokálnych úradov práce. V niektorých krajinách, napríklad Dánsko, pracujú s nezamestnanými už od prvého dňa nezamestnanosti, na Slovensku je prvých 6 mesiacov chápaných ako "zaslúžená dovolenka". Tým že Dáni investujú do služieb zamestnanosti, výrazne šetria na dávkach v nezamestnanosti (aj keď ich dávky sú veľmi vysoké). Fungovanie úradov práce v Španielsku či v Grécku reflektuje požiadavky sezónnych prác a absencie dopytu po práci v zime.

Ak by boli dávky v nezamestnanosti platené mimo národných zdrojov a zároveň služby zamestnanosti platené z národných zdrojov, jednotlivé krajiny by nemali motiváciu investovať do služieb zamestnanosti. Tým by sa predlžovala individuálna doba nezamestnanosti s negatívnymi dôsledkami na trh práce a nárast dlhodobej nezamestnanosti.

Druhým negatívom sú rôzne parametre poberania dávok v nezamestnanosti: ako dlho musí byť človek poistený, akú má výšku náhrady mzdy a ako dlho ju poberá. Tieto parametre sa v rámci EÚ líšia, napríklad v SR musí byť zamestnanec poistený 2 roky a potom poberá 50% mzdy 6 mesiacov. Tento stav nie je dobrý, najmä preto, že fond zamestnanosti v Sociálne poisťovni je dlhodobo prebytkový. Ak by bol vyrovnaný, poistné dávky by mohli byť rok a pol a nie súčasných 6 mesiacov. Rozdiely medzi krajinami ide nahradiť jednotným základom z Európskeho poistenia nezamestnanosti s možnosťou doplnenia z národných/lokálnych zdrojov.

ikona Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania.. . .


podobné správy: Motivačné poistenie v nezamestnanosti , Odstupné , csd modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 2010 (pdf) .odt doc , Modelovanie poistenia v nezamestnanosti , csd modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 2009 (pdf) .odt doc


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/europske-poistenie-v-nezamestnanosti
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko