qr kod na stranku

Expertný systém

Expertný systém je program, ktorý nahradí prácu experta pri riešení problému.

V prípade expertného systému Inštitútu zamestnanosti v rámci projektu EQUAL pomôže s rozhodovaním pracovníkovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prichádzajúcemu do kontaktu s uchádzačom o zamestnanie.

S rozhodovaním o tom, či nejaký nástroj aktívnej politiky trhu práce v konkrétnom prípade využiť, resp. aký. Dôvodom je to, že uchádzač o zamestnanie má k dispozícií množstvo aktivít, ktoré môže absolvovať, avšak nie všetky zvyšujú jeho šance uplatniť sa na trhu práce efektívne.

Experný systém obsahuje tieto časti


  • atómy (obsahujú základné vzdelanostné jednotky, ktoré vytvárajú/vyskladávajú kurzy a zároveň popisujú vzdelanie UoZ), pseudokurzy (slúžia na jednoduchšie prepojenie interakcie a atómov), charakteristiky (vonkajšie znaky UoZ, napr.vek, vzdelanie, prax atď.)
  • kurzy (súbor atómov), dodávateľ (kurzu), klasifikáciu kurzov
  • kzam (klasifikácia zamestnaní SR)
  • interakcie (popis vhodnopsti jednotlivých kurzov, rozlišujeme interakcie: základné, podrobné)
  • ľudia (klienti UPSVaR, charakterizovaní charakteristikami a atómami)
  • výsledky (výsledky zobrazujú najvhodnejší atóm/kurz pre uchádzača o zamestnanie)
  • tipy a triky (veci, ktoré nejde zaradiť inde)
  • užívatelia (databáza užívateľov expertného systému)


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


https://www.iz.sk/sk/projekty/equal/expertny-system