Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Expertný systém

Expertný systém je program, ktorý nahradí prácu experta pri riešení problému.

V prípade expertného systému Inštitútu zamestnanosti v rámci projektu EQUAL pomôže s rozhodovaním pracovníkovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prichádzajúcemu do kontaktu s uchádzačom o zamestnanie.

S rozhodovaním o tom, či nejaký nástroj aktívnej politiky trhu práce v konkrétnom prípade využiť, resp. aký. Dôvodom je to, že uchádzač o zamestnanie má k dispozícií množstvo aktivít, ktoré môže absolvovať, avšak nie všetky zvyšujú jeho šance uplatniť sa na trhu práce efektívne.

Experný systém obsahuje tieto časti


  • atómy (obsahujú základné vzdelanostné jednotky, ktoré vytvárajú/vyskladávajú kurzy a zároveň popisujú vzdelanie UoZ), pseudokurzy (slúžia na jednoduchšie prepojenie interakcie a atómov), charakteristiky (vonkajšie znaky UoZ, napr.vek, vzdelanie, prax atď.)
  • kurzy (súbor atómov), dodávateľ (kurzu), klasifikáciu kurzov
  • kzam (klasifikácia zamestnaní SR)
  • interakcie (popis vhodnopsti jednotlivých kurzov, rozlišujeme interakcie: základné, podrobné)
  • ľudia (klienti UPSVaR, charakterizovaní charakteristikami a atómami)
  • výsledky (výsledky zobrazujú najvhodnejší atóm/kurz pre uchádzača o zamestnanie)
  • tipy a triky (veci, ktoré nejde zaradiť inde)
  • užívatelia (databáza užívateľov expertného systému)


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


podobné správy: UPSVaR , cema-net , EQUAL , Modelovanie poistenia v nezamestnanosti , Konferencia máj 2009


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/equal/expertny-system
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko