Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Stretnutie NTS A november 2008

Dňa 4.11.2008 sa v Bratislave bude konať záverečné stretnutie národnej tématickej siete A pre zamestnanosť Iniciatívy spoločnosti EQUAL.

Inštitút zamestnanosti bude mať krátke vystúpenie o svojom projekte EQUAL.

Viac informácií a výstupy stretnutia budú na stránkach iniciatívy spoločenstva Equal.


podobné správy: EQUAL , UPSVaR , Expertný systém , cema-net , NTS A marec 2008


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/stretnutie-nts-a-november-2008
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko