qr kod na stranku

Nové formy organizácie práce – privilégium alebo nevyhnutnosť?

To je názov konferencie s medzinárodnou účasťou odborníkov z Poľska, Španielska a Talianska, a zároveň leitmotív diskusie, v ktorej sa spoločne budeme snažiť nájsť odpovede na základné otázky – sú flexibilné formy práce len nadštandardným opatrením pre blaho zamestnanca, alebo pred­stavujú aj jednu zo zásadných podmienok zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a organizácií? Aké výhody či riziká prináša ich využívanie zamest­návateľom, zamestnancom a spoločnosti? Prečo táto problematika chýba v agende sociálneho dialógu? Môžu zamest­návatelia a zamestnanci očakávať podporu v štátnej politike? Na ktoré prorodinné opatrenia budú môcť zamest­návatelia čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ?

Organizátorom kofnerencie je rozvojové partnerstvo IS EQUAL Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, www.tele-work.sk. Partnermi konferencie sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Repuliková únia zamest­návateľov, Konfederácia odborových zväzov, Inštitút zamestnanosti, Slovenská obchodná a priemyselná komora, a profesia.sk.

Príspevok Inštitútu zamestnanosti ku konferencii

Inštitút zamestnanosti má príspevok v konferencii. Týka sa prehľadu flexibilných foriem zamestnávania, legislatívy a štatistík, ktoré ich postihujú. Vyhľadom na pripomienky, ktoré odzneli na konferencii, na stiahnutie je upravená verzia.

Tu sú na stiahnutie:

Program konferencie

Blok I.: Nové formy organizácie práce. Slovensko v zrkadle zahraničných skúseností

 • 08.30 – 09.00 Registrácia
 • 09.00 – 09.05 Privítanie účastníkov, Mgr. Zuzana Šimová, projektová manažérka, Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
 • 09.05 – 09.15 Otvorenie konferencie, JUDr. Mária Buchtová, riaditeľka odboru pracovných vzťahov, Sekcia práce MPSVaR SR
 • 09.15 – 09.35 P.A.S.T.A. Partnerstvo pre podporu adaptability a flexibility podnikov a zamestnancov – technológie a legislatíva v prospech harmonizácie práce a rodiny. Wojciech Dymowski, konzultant spoločnosti ITTI, s.r.o., Poznaň, Poľsko
 • 09.35 – 09.50 Je európska legislatíva nastavená na využívanie nových foriem organizácie práce? Výsledky komparatívneho prieskumu v Taliansku, Španielsku, Poľsku a na Slovensku. Maria Olatz Errazqin, Prospektiker, S.A., San Sebastian, Španielsko
 • 09.50 – 10.10 Ako využívajú nové formy organizácie práce v Taliansku, Španielsku, Poľsku a na Slovensku? Angela di Lecce, Centro Servizi s.r.l., Matera, Taliansko
 • 10.10 – 10.30 prestávka s občerstvením

Blok II.: Súčasná situácia v oblasti využívania nových foriem organizácie práce. Panelová diskusia

 • Moderátorka panelovej diskusie: Ing. Andrea Chorváthová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
 • 10.30 – 11.00 Nové formy organizácie práce – východiská, trendy, prognózy. Mgr. Ing. Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti Bratislava
 • 11.00 – 11.20 Flexibilita zamestnávania v slovenskom Zákonníku práce. Ing. Juraj Borgula, Republiková únia zamest­návateľov, Bratislava
 • 11.20 – 11.40 Opatrenia MPSVaR v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života. JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka odboru rodovej a rodinnej politiky MPSVaR SR
 • 11.40 – 12.00 Zavádzanie nových foriem organizácie práce z pohľadu odborových zväzov. Vladimír Mojš, viceprezident pre hospodársku politiku a soc. partnerstvo KOZ SR
 • 12.00 – 12.20 Matky na trhu (práce a života). Mgr. Sylvia Šumšalová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava PhDr. Saskia Repčíková, PR koordinátorka, Únia materských centier Slovenska, Bratislava
 • 12.20 – 12.45 závery a odporúčania
 • 12.45 obed

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/flexibilne-formy-zamestnavania
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .