qr kod na stranku

flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf)

flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf)

flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf)

stiahni plnú verziu: flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf)

flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf) je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/flexibilne-formy-zamestnavania-prezentacia
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .