qr kod na stranku

tele work telepráca v eu EF 201002 (pdf)

tele work telepráca v eu EF 201002 (pdf)

Dnes môže stále viac zamestnancov pracovať na diaľku, t. j. mimo pracovísk svojich zamest­návateľov, vďaka využívaniu počítačových sietí a telekomunikácií. Tento jav je známy ako „teleworking“ alebo telepráca. Vzhľadom na to, že k tomuto javu dochádza v Európskej únii (EÚ) čoraz častejšie, nie je prekvapujúce, že sa stále väčšia pozornosť začala venovať právam a pracovným podmienkam zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu, a to tak z regulačného hľadiska, ako aj pokiaľ ide o dokumenty politiky zamestnanosti, ktoré uverejňujú sociálni partneri na najvyššej úrovni a Európska komisia za účelom preskúmania úpravy telepráce v EÚ.

telepraca v eu EF 201002 (pdf)

stiahni plnú verziu: telepraca v eu EF 201002 (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/tele-work/telepraca-v-eu-EF-201002
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .