qr kod na stranku

tele work projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf)

tele work projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf)

projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf)

stiahni plnú verziu: projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/tele-work/projekt_tvoj_dom_tvoj_podnik_v_europe_zrrhn
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .