qr kod na stranku

Ekonomická aktivita zdravotne postihnutých

Na základe diskusie na stretnutí NPŠ-A v Piešťanoch dňa 28. a 29.11.2006 prináša Inštitút zamestnanosti krátky pohľad na ekonomickú aktivitu zdravotne postihnutých občanov Slovenska.

Ekonomická aktivita zdravotne postihnutých osôb podľa výberového zisťovania pracovných síl Štatistického úradu z roku 2004:

početpercentuálny podiel
záznamov115 558
ekonomicky aktívni52 841
nezamestnaní9895
....
zdravotne postihnutí5735
- ťažko73412,80 %
- neťažko500187,20 %
....
z toho
nezamestnaní2744,78 %
zamestnaní57910,10 %
zamestnaní fulltime3456,02 %
zamestnaní parttime2344,08 %
ekonomicky neaktívni282949,33 %
pred a po-produktívny vek205335,80 %

Podiel zdravotne postihnutých obyvateľov na celkovom počte obyvateľov je 5 %, na zamestnaných 0,6 %, na nezamestnaných 2,8 %.

Celkovo pracujúcich na iný ako plný pracovný úväzok je 1227, z toho zdravotne postihnutých je 234 (20 %).


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ekonomicka-aktivita-ZP