qr kod na stranku

Politika zamestnanosti – errata

Prinášame preklepy a chiby dodatočne objavené v publikácii Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko ako aj viaceré dovysvetlenia (priebežne aktualizujeme):

  • str. 19, prvý odsek: správne má byť „Dôsledkom je ... dostupnosť vzdelania, ale, žiaľ, za cenu nižšej kvality a oslabenia školy ale ako selektora"
  • str. 70, prvý odsek: vo vete chýbalo sloveso, doplnené znie „Problematike začleňovania... sa aj v rámci Európskej únie venuje zvýšená pozornosť."

https://www.iz.sk/sk/projekty/politika-zamestnanosti/errata
ikona Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Prinášame vám elektronickú verziu publikácie Michal Páleník a kol.: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko. Publikácia sa venuje problematike aktívnych a pasívnych opatrení trhu práce a jej cieľom je poukázať na dôležitosť politiky zamestnanosti. Publikácia obsahovo nadväzuje na naše dve pred­chádzajúce knižky: Inkluzívne zamestnávanie sa venuje možnosti vytvorenia veľkého množstva pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, a to najmä v regiónoch, kde miera dlhodobej nezamestnanosti dosahuje desiatky percent. Publikácia Sociálny systém popisuje prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti.. . .