qr kod na stranku

Podľa Eurostatu v EU 27 vzrástla zamestnanosť o 0,5%

Podľa prvého odhadu Eurostatu, sezónne očistený počet zamestnaných osôb v 2. Q 2007 v rámci EU 13 vzrástol o 0,5 %, t.j. o  776 000 osôb. Počas toho istého obdobia vzrástol aj počet zamestnaných osôb v rámci EU 27 o 0,5 %, t.j. o 1 010 000 osôb. Ak to porovnáme s tým istým obdobím minulého roka, v EU 13 vzrástla zamestnanosť o1,7 % a v EU 27 o1,5 %.

Sezónne očistený počet nezamestnaných osôb pre 2. Q 2007 podľa Eurostatu pred­stavuje 221,1 mil. mužov a žien v rámci EU 27 a 142,9 mil. v EU 13.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Podľa Eurostatu v EU 27 vzrástla zamestnanosť o 0,5%, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S42, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/rast-zamestnanosti-v-EU-2q-2007