Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Stanovisko k programovým tézam

Na Slovensku je momentálne bez práce podľa údajov Eurostatu 13,9 % aktívnej populácie, čo je dlhodobo jedno z najvyšších čísel v EÚ. Okrem toho náš trh práce trpí najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou, keď viac ako 50 % nezamestnaných je bez práce viac ako rok. Výdavky na politiku trhu práce dosahujú len 0,59 % HDP, pričom krajiny ako Belgicko, či Dánsko vynakladajú až okolo 3 % HDP. Toto všetko sú problémy, s ktorými sa musí novovznikajúca vláda popasovať.

Za pozitívum predstavených téz novej vlády považujeme jednoznačnú vôľu zrušiť sociálnu pascu zavedením medzitrhu práce. V súčasnosti je totiž pre viaceré skupiny nezamestnaných ekonomicky nevýhodné pracovať. Za ďalšie pozitívne kroky môžme označiť zavádzanie neštátnych služieb zamestnanosti, motivačné príspevky pre deti zo sociálne slabších rodín alebo spružnenie trhu práce.

Na druhej strane, v tézach chýba vízia na prepojenie školstva a trhu práce, keď v súčasnosti školy často vychovávajú absolventov neuplatniteľných na trhu práce a školy nie sú nijak motivované prispôsobiť svoje výstupy potrebám trhu práce. V tézach sú tiež náznaky systému flexicurity, avšak chýba tam ucelený pohľad na tento systém. Taktiež chýba jednoznačná vôľa zvýšiť výdavky na APTP, ktoré sú dlhodobo jedny z najnižších v EÚ, a nie je deklarovaná vôla zrušiť aktivačné práce, ktoré sú najmenej efektívnym nástrojom APTP a deformujú pracovný trh.

Zverejnené tézy by mali byť zatiaľ iba podnetom na širokú odbornú diskusiu na výber konkrétnych nástrojov a opatrení na efektívne dosiahnutie týchto cieľov. Preto vyzývame nastupujúcu vládu, aby túto diskusiu otvorila a prihliadala na odborné názory a skúsenosti aj od subjektov mimo svojho rezortu, aby sa podarilo predísť nesystémovým a neefektívnym opatreniam z minulých rokov.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/programove-tezy-2010

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/programove-tezy-2010

Aktuálne štatistiky

Apríl 2019: počet UoZ na úradoch práce: 166256, z toho 62458 dlhodobo, miera 6.0% (2.3% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.5% (11.4%), Revúca 19.1% (9.5%), Kežmarok 17.4% (7.9%), Rožňava 16.1% (8.3%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.3%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.1%, Trenčín 2.2%, Hlohovec 2.5%, Trnava 2.6%, Galanta 2.6%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone