qr kod na stranku

Prečo sú voľby v sobotu a nie v stredu?

Štandardným volebným dňom na Slovensku je sobota. Štát tak pred­pokladá, že väčšina ľudí má trvalý pobyt tam kde trávi víkendy a nie celý pracovný týždeň.

Zatiaľ posledné voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 2009. Členské štáty Európskej únie vtedy dostali na výber štyri dni, počas ktorých mohli tieto voľby zrealizovať. Zvoliť si mohli ktorýkoľvek jeden, prípadne viac dní. Rozhodli sa nasledovne: vo štvrtok sa volilo v dvoch štátoch, v piatok tiež. V sobotu volilo 6 členských krajín vrátane Slovenska a v nedeľu zvyšných 19 štátov. V dvoch členských krajinách EÚ – v Česku a Taliansku – sa voľby konali 2 dni (v Česku v piatok a v sobotu, v Taliansku v sobotu a v nedeľu). Iba v sobotu teda volili len občania Cypru, Lotyšska, Malty a Slovenska.

V každej krajine je zaužívaný určitý deň, kedy sa voľby zvyknú konať. V pondelok volia napríklad v Kanade, v utorok v USA, v stredu v Južnej Kórei (tu majú obyvatelia počas volieb dokonca voľno), vo štvrtok volia Briti, v piatok a sobotu susedia Česi a v nedeľu väčšina štátov sveta. Tak ako my, v sobotu, volia už len v Austrálii, v Litve, na Malte a na Novom Zélande, v Singapure a Taiwane. Na Slovensku sú voľby viazané na trvalý pobyt, ktorého zmena je ale nezmyselne administratívne náročná.

Medzi úrady a firmy, ktoré musia osoby v súvislosti so zmenou svojho trvalého pobytu navštíviť, patria obecný, mestský či miestny úrad, Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Živnostenský úrad, banka, komerčná poisťovňa, správcovská spoločnosť a mobilný operátor. Osobám meniacim trvalý pobyt vzniká i povinnosť informovať zamest­návateľa a vybaviť si nový občiansky preukaz – koniec koncov, tieto zmeny sa vo väčšine prípadov dajú nahlásiť iba na základe nového občianskeho. O zmene trvalého pobytu musí byť záznam aj v katastri nehnuteľností a prehlásené by mali byť taktiež vozidlá sťahujúceho sa majiteľa. Ak si osoby meniace bydlisko žiadajú dostávať korešpondenciu na novú adresu, upovedomiť by mali i poštu a vedúcich klubov, ak sú nejakých členmi. Ak je spolumajiteľom s.r.o. tak toto vyriešiť s okresným súdom (zmena adresy majiteľa) a samozrejme zvolať valné zhromaždenie. Mimochodom, len za prehlásenie vozidla sa v súčasnosti platí poplatok 33 €.

Zreálnenie pobytu, a teda určenie trvalého pobytu v mieste, kde sa osoby väčšinu času v roku skutočne nachádzajú, by malo za následok zjednodušenie volebného procesu, a to pred­ovšetkým pre voličov samotných. Je potrebné zaviesť taký systém, pri ktorom by občan meniaci svoj trvalý pobyt nemusel túto skutočnosť riešiť s každou inštitúciou samostatne, prípadne veľkú časť z nich navštevovať osobne či dokonca niekoľkokrát. Samostatnou otázkou je, načo je vlastne trvalý pobyt. Najmä v čase elektronickej komunikácie a častej migrácie.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-trh-prace-v-programoch-politickych-stran-vo-volbach-do-ep-2014/preco-volby-v-sobotu