Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Propagácia inkluzívneho trhu

Koncepciu inkluzívneho trhu predstavil Inštitút zamestnanosti v roku 2011. V priebehu uplynulých troch rokov sme v súvislosti s problematikou inkluzívneho zamestnávania zrealizovali množstvo seminárov, zorganizovali alebo vystúpili na mnohých slovenských a zahraničných konferenciách či workshopoch, vydali knižky, uverejnili niekoľko článkov v rôznych publikáciách a médiách, poskytli množstvo rozhovorov televíziám, rádiám, portálom, novinám a časopisom a podali niekoľko pripomienok k legislatívnym návrhom, v ktorých požadujeme zavedenie inkluzívneho trhu do praxe SR. Všetky tieto aktivity pomohli a stále pomáhajú formovať koncepciu inkluzívneho trhu a čoraz viac ju dostávajú do povedomia verejnosti. Z veľkého množstva aktivít propagujúcich inkluzívny trh vyberáme:

Semináre, ktoré organizoval Inštitút zamestnanosti

Semináre, na ktorých Inštitút zamestnanosti aktívne vystupoval

Konferencie, ktoré organizoval Inštitút zamestnanosti

Tlačové konferencie

Publikácie

Inkluzívny trh v médiách

Pripomienky, v ktorých požadujeme zavedenie inkluzívneho trhu do praxe SR

Uvedené aktivity predstavujú iba názornú ukážku toho, akým spôsobom je koncepcia inkluzívneho zamestnávania propagovaná, pričom počet tu uvedených aktivít ani zďaleka nezodpovedá ich reálnemu počtu.

Väčšinu z uvedených aktivít zrealizoval Inštitút zamestnanosti v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny od júla 2013 do konca roka 2014.

Viac informácií o seminároch a konferenciách Inštitútu zamestnanosti sa dočítate na stránke Konferencie Inštitútu zamestnanosti. Viac mediálnych vystúpení Inštitútu zamestnanosti nájdete na stránke Inštitút zamestnanosti v médiách. A navštíviť môžete taktiež stránku, kde sústreďujeme aktuality týkajúce sa problematiky inkluzívneho zamestnávania.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/propagacia-inkluzivneho-trhu
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .