qr kod na stranku

Propagácia inkluzívneho trhu

Koncepciu inkluzívneho trhu pred­stavil Inštitút zamestnanosti v roku 2011. V priebehu uplynulých troch rokov sme v súvislosti s problematikou inkluzívneho zamestnávania zrealizovali množstvo seminárov, zorganizovali alebo vystúpili na mnohých slovenských a zahraničných konferenciách či workshopoch, vydali knižky, uverejnili niekoľko článkov v rôznych publikáciách a médiách, poskytli množstvo rozhovorov televíziám, rádiám, portálom, novinám a časopisom a podali niekoľko pripomienok k legislatívnym návrhom, v ktorých požadujeme zavedenie inkluzívneho trhu do praxe SR. Všetky tieto aktivity pomohli a stále pomáhajú formovať koncepciu inkluzívneho trhu a čoraz viac ju dostávajú do povedomia verejnosti. Z veľkého množstva aktivít propagujúcich inkluzívny trh vyberáme:

Semináre, ktoré organizoval Inštitút zamestnanosti

Semináre, na ktorých Inštitút zamestnanosti aktívne vystupoval

Konferencie, ktoré organizoval Inštitút zamestnanosti

Tlačové konferencie

Monografie

Inkluzívny trh v médiách

Pripomienky, v ktorých požadujeme zavedenie inkluzívneho trhu do praxe SR

Uvedené aktivity pred­stavujú iba názornú ukážku toho, akým spôsobom je koncepcia inkluzívneho zamestnávania propagovaná, pričom počet tu uvedených aktivít ani zďaleka nezodpovedá ich reálnemu počtu.

Väčšinu z uvedených aktivít zrealizoval Inštitút zamestnanosti v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny od júla 2013 do konca roka 2014.

Viac informácií o seminároch a konferenciách Inštitútu zamestnanosti sa dočítate na stránke Konferencie Inštitútu zamestnanosti. Viac mediálnych vystúpení Inštitútu zamestnanosti nájdete na stránke Inštitút zamestnanosti v médiách. A navštíviť môžete taktiež stránku, kde sústreďujeme aktuality týkajúce sa problematiky inkluzívneho zamestnávania.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/propagacia-inkluzivneho-trhu
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .