qr kod na stranku

Seminár Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti

Pozývame Vás na seminár s názvom Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti organizovaný Inštitútom zamestnanosti v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti pod záštitou nadácie Ekopolis. Seminár sa uskutoční dňa 13. septembra 2013 (piatok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.

Slovensko je na popredných miestach v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín EÚ. Môže sa dlhodobá nezamestnanosť zo slovenskej ekonomiky vytratiť prirodzene (odchodom nezamestnaných osôb do dôchodku) alebo je situácia natoľko vážna, že sú potrebné zásahy? Príďte si vypočuť podrobnosti situácie a návrhy jej riešenia.

zo seminára seminar-20130913
https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/seminar-demograficky-aspekt-dlhodobej-nezamestnanosti
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .