qr kod na stranku

Úvodné stretnutie k problematike sociálnych dávok

V súvislosti so snahou znížiť mieru nezamestnanosti na Slovensku je úzko spojená potreba zmeny sociálneho systému. Niektorým nezamestnaným sa neoplatí pracovať, pretože ich príjmy zo sociálneho systému prevyšujú tie, ktoré by získali na trhu práce. Navyše, nie všetci poberatelia sociálnych dávok poberajú dávky preto, že na ne majú skutočne nárok.

Cieľom stretnutia je začať spoločenskú diskusiu o požiadavkách kladených na sociálny systém a o cieľoch, ktoré má plniť.

Pozývame Vás na úvodné stretnutie k sérii seminárov zaoberajúcich sa potrebou zmeny systému sociálnych dávok, ktoré organizuje Inštitút zamestnanosti v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Stretnutie sa uskutoční dňa 23. januára 2014 (štvrtok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/seminar-uvodne-stretnutie-k-problematike-socialnych-davok
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .