qr kod na stranku

Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, zmenu času

Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne , ktorý sa uskutoční 26. novembra 2014 od 12:15 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave.

Cieľom semináru je pred­staviť súčasný stav poberateľov invalidného dôchodku, stav zamestnávania zdravotne postihnutých vo verejných inštitúciách (ktorý je neuspokojivý) a najmä návrh na zmeny systému náhradného plnenia a pokút v tomto sektore.

Zmenu času realizujeme kvôli akcii protest proti likvidacii vedy

Seminár organizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/tridsiaty-piaty-seminar
ikona Zdravotne postihnutí

Zdravotne postihnutí

S cieľom zlepšiť zapojenie zdravotne postihnutých na trhu práce je potrebné uskutočniť niekoľko zmien v legislatíve, ale aj v praxi. Prinášame Vám návrhy zmien, ktoré majú potenciál zlepšiť nelichotivú situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .