Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Miera nezamestnanosti v EÚ v máji 2007

Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 v máji 2007

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 3. júla 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 7% v máji 2007 v porovnaní so 7,1% v apríli 2007 a 7,9% v máji 2006.

V 27 krajinách eurozóny (EÚ 27) bola sezónne očistená miera nezamestnanosti v máji 2007 tiež 7% v porovnaní so 7,1% v apríli 2007 a 8% v máji 2006.

Najnižšia miera nezamestnanosti bola v máji 2007 zaznamenaná v Holandsku (3,2%), Dánsku (3,3%), Írsku (4,1%) a na Cypre (4,2%). Najvyššia bola na Slovensku (10,8%) a v Poľsku (10,5%).

Väčšina členských krajín EÚ vykazuje v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti, pričom najväčší bol v Poľsku (zo 14,2% na 10,5%) v Dánsku (zo 4,2% na 3,3%) a v Bulharsku (z 9,2% na 7,2%). Naproti tomu najvyšší rast miery nezamestnanosti vykazuje Maďarsko (zo 7,3% na 7,7% a Luxembursko (zo 4,6% na 4,8%).

Miera nezamestnanosti mužov v EÚ 27 poklesla zo 7,3% (máj 2006) na 6,2% (máj 2007) a žien z 8,9% (máj 2006) na 8% (máj 2007).

Eurostat odhaduje, že v rámci EÚ 27 bolo v máji 2007 nezamestnaných 16,4 mil. žien a mužov, pričom v máji 2006 to bolo 18,6 mil. mužov a žien.

Pre porovnanie, v máji 2007 miera nezamestnanosti v USA bola 4,5% a v Japonsku 3,8%.

pôvodná správa

podobné správy: Na Slovensku stúpla zamestnanosť najviac z celej EÚ , Nezamestnanosť apríl 2008 , Údaje o regiónoch Európskej únie , Nezamestnanosť v EÚ , Podniky ako zamestnávatelia


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-maj-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko