Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

IFP o aktivačnej činnosti

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu, ktorá deklaruje veľku neefektívnosť aktivačej činnosti. Veríme, že kritika zo strany Ministerstva financii umožní nastavenie úspešnejšej a efektívnejšej aktívnej politiky trhu práce na Slovensku.

Citácia zo štúdie: "Indikatívne výsledky merania účinnosti programov absolventskej praxe a príspevku na aktivačné práce naznačujú, že výrazne nezlepšujú šancu participantov sa zamestnať. Poberatelia aktivačného príspevku dosahujú zrejme horšie výsledky na trhu práce ako podobná skupina neparticipantov a z tohto pohľadu by sa jednalo o neefektívne vynaložené prostriedky. Vysoké náklady na čistého zamestnaného participanta absolventskej praxe naznačujú relatívne nízku efektívnosť výdavkov aj na tento program."

Aktivačná činnosť

Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. . . .


podobné správy: aptp aktivacne nicolas ogou (pdf) .odp ppt , Aktivačný príspevok , §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj , Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL , ifp naklady zavedenia pozickovej schemy typu icl (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/ifp-aktivacne-prace-su-neefektivne
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko