Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

IFP: Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu "analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL", ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek. Inštitút zamestnanosti na druhej strane navrhuje systém platenia za vysoké školy formou pôžičiek.

V súčasnej situácii, keď sa zväčšuje množstvo študentov na vysokých školách a rozširujú sa možnosti migrácie mimo SR, je otázka financovania školstva a najmä zapojenie študentov do rozhodovacieho procesu veľmi podstatné. Táto štúdia teda dopĺňa diskusiu na tému financovania školstva, kde časť zodpovednosti za svoje rozhodnutia musia niesť študenti.

Inštitút zamestnanosti navrhuje systém platenia formou pôžičiek.

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .


podobné správy: §51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní , §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe , Vyhodnotenie pripomienky z novembra 2016 , Miesto pre každé dieťa , Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/ifp-pozickova-schema-typu-ICL
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko