Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

IFP: Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu „analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL“, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek. Inštitút zamestnanosti na druhej strane navrhuje systém platenia za vysoké školy formou pôžičiek.

V súčasnej situácii, keď sa zväčšuje množstvo študentov na vysokých školách a rozširujú sa možnosti migrácie mimo SR, je otázka financovania školstva a najmä zapojenie študentov do rozhodovacieho procesu veľmi podstatné. Táto štúdia teda dopĺňa diskusiu na tému financovania školstva, kde časť zodpovednosti za svoje rozhodnutia musia niesť študenti.

Inštitút zamestnanosti navrhuje systém platenia formou pôžičiek.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ifp-pozickova-schema-typu-ICL