qr kod na stranku

IFP: Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu „analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL“, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek. Inštitút zamestnanosti na druhej strane navrhuje systém platenia za vysoké školy formou pôžičiek.

V súčasnej situácii, keď sa zväčšuje množstvo študentov na vysokých školách a rozširujú sa možnosti migrácie mimo SR, je otázka financovania školstva a najmä zapojenie študentov do rozhodovacieho procesu veľmi podstatné. Táto štúdia teda dopĺňa diskusiu na tému financovania školstva, kde časť zodpovednosti za svoje rozhodnutia musia niesť študenti.

Inštitút zamestnanosti navrhuje systém platenia formou pôžičiek.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ifp-pozickova-schema-typu-ICL
ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .