Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v decembri 2007

Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za december 2007.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti výsledky v decembri 2007 naďalej potvrdzujú trend rastu zamestnanosti v predaji a údržbe motorových vozidiel, maloobchode, stavebníctve, hoteloch a reštauráciách aj v telekomunikáciách a pokles zamestnanosti na poštách a vo veľkoobchode.

Najvyšší medziročný prírastok zamestnanosti v decembri bol v predaji a údržbe motorových vozidiel (21,5 %). Rast pokračoval v hoteloch a reštauráciách (o 6,9 %), stavebníctve (o 6,1 %), maloobchode (o 6 %), telekomunikáciách a v nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách (zhodne o 4,6 %), doprave (o 3,7 %) a v priemysle (o 1,6 %). Klesal počet zamestnancov vo veľkoobchode (o 2,8 %) a v poštách (o 2,2 %).

V porovnaní s rokom 2006 vzrástol počet zamestnancov v predaji a údržbe motorových vozidiel o 20,5 %, maloobchode o 6,8 %, stavebníctve o 6 %, hoteloch a reštauráciách o 5,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 5,1 %, doprave o 4,2 %, priemysle o 2,9 % a vo veľkoobchode o 0,4 %. Znížil sa v poštách a telekomunikáciách o 2,4 % (v telekomunikáciách o 4,5 %, v poštových a doručovateľských činnostiach o 1,2 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v decembri oproti decembru 2006 v poštách o 37,3 %, telekomunikáciách o 12,9 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 10,2 %, stavebníctve o 9,6 %, hoteloch a reštauráciách o 9,2 %, predaji a údržbe motorových vozidiel o 7,6 %, doprave o 7,1 %, maloobchode o 5,6 %, priemysle o 2,8 % a vo veľkoobchode 2 %.

Najvyšší prírastok reálnej mzdy sa dosiahol v poštách (32,8 %). V telekomunikáciách sa zvýšila o 9,2 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 6,6 % stavebníctve o 6 %, hoteloch a reštauráciách o 5,6 %, predaji a údržbe motorových vozidiel o 4,1 %, doprave o 3,6 % a v maloobchode o 2,1 %. Úroveň decembra 2006 nedosiahla vo veľkoobchode o 1,4 % a v priemysle o 0,6 %.

V porovnaní s rokom 2006 vzrástla priemerná nominálna mzda v telekomunikáciách o 20,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 9,8 %, poštách o 9,3 %, doprave o 8,1 %, predaji a údržbe motorových vozidiel o 7,8 %, stavebníctve o 6,9 %, maloobchode o 6,5 %, priemysle o 5,9 %, hoteloch a reštauráciách o 4,1 % a vo veľkoobchode o 4 %.

Reálna priemerná mesačná mzda vzrástla v telekomunikáciách o 17,3 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 6,8 %, poštách o 6,3 %, doprave o 5,2 %, predaji a údržbe motorových vozidiel o 4,9 %, stavebníctve o 4 %, maloobchode o 3,6 %, priemysle o 3 %, hoteloch a reštauráciách o 1,3 % a vo veľkoobchode o 1,2 %.

Zdroj ŠÚ SR

pôvodná správa


podobné správy: Zamestnanosť a mzdy v máji 2008 , Zamestnanosť a mzdy v februári 2008 , Odhad HDP v 4. Q 2007 , Zamestnanosť a mzdy v novembri 2007 , Zamestnanosť a mzdy v októbri 2007


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-a-mzda-december-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko