qr kod na stranku

Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v decembri 2007

Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za december 2007.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti výsledky v decembri 2007 naďalej potvrdzujú trend rastu zamestnanosti v pred­aji a údržbe motorových vozidiel, maloobchode, stavebníctve, hoteloch a reštauráciách aj v telekomunikáciách a pokles zamestnanosti na poštách a vo veľkoobchode.

Najvyšší medziročný prírastok zamestnanosti v decembri bol v pred­aji a údržbe motorových vozidiel (21,5 %). Rast pokračoval v hoteloch a reštauráciách (o 6,9 %), stavebníctve (o 6,1 %), maloobchode (o 6 %), telekomunikáciách a v nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách (zhodne o 4,6 %), doprave (o 3,7 %) a v priemysle (o 1,6 %). Klesal počet zamestnancov vo veľkoobchode (o 2,8 %) a v poštách (o 2,2 %).

V porovnaní s rokom 2006 vzrástol počet zamestnancov v pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 20,5 %, maloobchode o 6,8 %, stavebníctve o 6 %, hoteloch a reštauráciách o 5,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 5,1 %, doprave o 4,2 %, priemysle o 2,9 % a vo veľkoobchode o 0,4 %. Znížil sa v poštách a telekomunikáciách o 2,4 % (v telekomunikáciách o 4,5 %, v poštových a doručovateľských činnostiach o 1,2 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v decembri oproti decembru 2006 v poštách o 37,3 %, telekomunikáciách o 12,9 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 10,2 %, stavebníctve o 9,6 %, hoteloch a reštauráciách o 9,2 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 7,6 %, doprave o 7,1 %, maloobchode o 5,6 %, priemysle o 2,8 % a vo veľkoobchode 2 %.

Najvyšší prírastok reálnej mzdy sa dosiahol v poštách (32,8 %). V telekomunikáciách sa zvýšila o 9,2 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 6,6 % stavebníctve o 6 %, hoteloch a reštauráciách o 5,6 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 4,1 %, doprave o 3,6 % a v maloobchode o 2,1 %. Úroveň decembra 2006 nedosiahla vo veľkoobchode o 1,4 % a v priemysle o 0,6 %.

V porovnaní s rokom 2006 vzrástla priemerná nominálna mzda v telekomunikáciách o 20,6 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 9,8 %, poštách o 9,3 %, doprave o 8,1 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 7,8 %, stavebníctve o 6,9 %, maloobchode o 6,5 %, priemysle o 5,9 %, hoteloch a reštauráciách o 4,1 % a vo veľkoobchode o 4 %.

Reálna priemerná mesačná mzda vzrástla v telekomunikáciách o 17,3 %, nehnuteľnostiach, prenájme, obchodných činnostiach a ostatných službách o 6,8 %, poštách o 6,3 %, doprave o 5,2 %, pred­aji a údržbe motorových vozidiel o 4,9 %, stavebníctve o 4 %, maloobchode o 3,6 %, priemysle o 3 %, hoteloch a reštauráciách o 1,3 % a vo veľkoobchode o 1,2 %.

Zdroj ŠÚ SR

pôvodná správa


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-a-mzda-december-2007