qr kod na stranku

Rýchly odhad HDP v 4. štvrťroku 2007

Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 4. štvrťroku 2007.

V 4. štvrťroku 2007 sa podľa rýchleho odhadu vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 496 mld. Sk. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2006 reálne vzrástol o 14,1 % (v bežných cenách o 11,4 %). Po odpočítaní vplyvu mimoriadneho zvýšenia objemu daní na produkty podľa rýchleho odhadu HDP reálne vzrástol o 9,7 %.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 205 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2006 sa zvýšila o 2,3 %.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa v 4. štvrťroku 2007 vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 373 mld. Sk (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov) a oproti rovnakému obdobiu roku 2006 vzrástol o 11,7 %. Celková zamestnanosť po sezónnej analýze dosiahla 2 192,6 tis. osôb a medziročne vzrástla o 2,1 %.

V roku 2007 podľa rýchleho odhadu vzrástol HDP o 10,3 % (v bežných cenách o 11,5 %). Po odpočítaní vplyvu mimoriadneho zvýšenia objemu daní na produkty podľa rýchleho odhadu HDP reálne vzrástol o 9,2 %. Celková zamestnanosť dosiahla 2 177 tis. osôb. V porovnaní s rokom 2006 sa zvýšila o 2,1 %.

zdroj ŚÚ SR

pôvodná správa
https://www.iz.sk/sk/stanoviska/odhad-HDP-v-4-Q-2007