Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 2. štvrťroku 2007

Štatistický úrad SR zverejnil 4.9.2007 vývoj vo vybratých odvetviach ekonomiky v 1. polroku 2007.

Zamestnanosť

Prieskum (LFS) potvrdil trend rastu zamestnanosti a pokles nezamestnanosti na slovenskom trhu práce. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2006 zamestnanosť zvýšila o 1,9% (o 43,1 tis. osôb) a celková zamestnanosť je vyjadrený počtom 2 337,7 tis osôb. V porovnaní 1.polroka 2007 k 1. polroku 2006 sa zvýšila zamestnanosť o 56,1 tis osôb, pričom najväčší pomerný rast zaznamenala kategória podnikatelia bez zamestnancov a to o 3,1%.

Miera zamestnanosti (počet pracujúcich/počet osôb vo veku 15-64) sa medziročne zvýšila o 1,5 p.b. na 60,3%.

Slováci pracujúci v zahraničí pracovali prevažne v Českej republike, Veľkej Británie, Maďarsku, Rakúsku a Írsku a to hlavne v priemysle, stavebníctve a hoteloch a reštauráciách, avšak najväčší nárast zaznamenal sektor zdravotníctva a sociálnych služieb. Spolu pracuje v zahraničí podľa LFS 173,9 tisíca osôb.

Nezamestnanosť

V priemere sa za 2. štvrťrok znížil počet nezamestnaných o 18,5%, čo predstavuje pokles miery nezamestnanosti na 11,1% a 291,1 tisíca osôb bez zamestnania.

Počet dlhodobo nezamestnaných osôb klesol medziročne o 61, 8 tisíca. Oproti podielu v 1. kvartáli mierne klesol aj ich podiel na celkovej nezamestnanosti z 72,5% na 71,9%, hoci pokles nebude štatisticky významný a podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti má posledné roky rastúci trend.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná nominálna mzda za v 2. štvrťroku zvýšila medziročne o 6,7% na 19 598 Sk, čo predstavuje rast reálnej mzdy o 4,1%.

Najvyššia mzda bol ako obyčajne vo finančnom sprostredkovaní a rozvode plynu, elektriny a vody, naopak najnižšia v pôdohospodárstve a rybolove.

Hrubý domáci produkt

Vo štvrťročnom porovnaní reálne vrástol HDP o 9,4%. Zrýchlenie rastu HDP spôsobil najmä rast pridanej hodnoty v mnohých odvetviach.

Zdroj:ŠÚ SR


podobné správy: Zamestnanosť a mzdy v máji 2008 , Zamestnanosť a mzdy v februári 2008 , Odhad HDP v 4. Q 2007 , Zamestnanosť a mzdy v decembri 2007 , Zamestnanosť a mzdy v novembri 2007


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-v-2.-Q-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

február 2018: počet UoZ na úradoch práce: 193321, z toho 83198 dlhodobo, miera 7.0% (3.0% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.9% (13.5%), Revúca 20.6% (11.1%), Rožňava 17.7% (10.2%), Kežmarok 17.3% (9.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Trnava 2.5%, Galanta 2.8%, Hlohovec 2.8%, Trenčín 2.8%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko