qr kod na stranku

Demografia podľa ekonomickej aktivity

Demografický strom podľa ekonomickej aktivity za Slovensko opisuje, koľko ľudí v ktorej vekovej kategórii je pracujúcich, nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych.

Vidno, že medzi rokmi 2014 a 2020 vzrástla ekonomická aktivita vekovej skupiny od 55 do 64 rokov, klesla ekonomická aktivita žien vo veku 40 – 44 rokov.

demografický strom podľa ekonomickej aktivity 30-grafov-o-zdravotnictve/demograficky-strom-podla-aktivity-sr

Demografické stromy za iné krajiny a regióny nájdete v sekcii o regiónoch EÚ.

Zdrojom údajov je výberové zisťovanie pracovných síl Eurostatu, tabuľky demo_r_pjangrp3 a lfsa_pgauws.

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Demografia podľa ekonomickej aktivity, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/demografia-podla-aktivity, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/demografia-podla-aktivity