Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde

Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády.

Súčasná suma minimálnej mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú aj minimálne platby poistného do Sociálnej poisťovne. Minimálna mzda slúži aj ako najnižší vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Pri zdravotnom poistení sa však mení až od 1. januára kalendárneho roka.

Inštitút zamestnanosti konštatuje, že zákon o minimálnej mzde sa vo svojom dôsledku nakoniec môže prejaviť ako poškodenie vyhliadok nízkokvalifikovaných pracovníkov na získanie zamestnania v niektorých regiónoch Slovenska. Inštitút zamestnanosti berie do úvahy požiadavku, aby minimálna mzda v každom z regiónov bola na úrovni súčasného celoslovenského priemeru. Je však potrebné konštatovať, že ekonomická situácia bratislavského regiónu deformuje vnímanie štatistík Slovenska ako celku.

Inštitút zamestnanosti na základe vlastných výpočtov odporúča zavedenie minimálnej mzdy diferencovanej podľa regiónov, ktoré môže zachytiť tieto rozdiely v prospech zamestnancov, nezamestnaných ako i zamestnávateľov. Na druhej strane, prílišné zvyšovanie celoslovenskej minimálnej mzdy, môže viesť k situácii, že v niektorých regiónoch môže byť minimálna mzda aj vyššia ako priemerná.

ikona MInimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991.. . .


podobné správy: minimalna mzda dlhe (pdf) .odt doc , MInimálna mzda , Odmeňovanie , Minimálna mzda na Slovensku a v EÚ , Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-september-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko