qr kod na stranku

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde

Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamest­návateľov, odborári a pred­stavitelia vlády.

Súčasná suma minimálnej mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú aj minimálne platby poistného do Sociálnej poisťovne. Minimálna mzda slúži aj ako najnižší vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Pri zdravotnom poistení sa však mení až od 1. januára kalendárneho roka.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-september-2007
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .