qr kod na stranku

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde

Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády.

Súčasná suma minimálnej mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú aj minimálne platby poistného do Sociálnej poisťovne. Minimálna mzda slúži aj ako najnižší vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Pri zdravotnom poistení sa však mení až od 1. januára kalendárneho roka.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-september-2007