Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde

Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády.

Súčasná suma minimálnej mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú aj minimálne platby poistného do Sociálnej poisťovne. Minimálna mzda slúži aj ako najnižší vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Pri zdravotnom poistení sa však mení až od 1. januára kalendárneho roka.

Inštitút zamestnanosti konštatuje, že zákon o minimálnej mzde sa vo svojom dôsledku nakoniec môže prejaviť ako poškodenie vyhliadok nízkokvalifikovaných pracovníkov na získanie zamestnania v niektorých regiónoch Slovenska. Inštitút zamestnanosti berie do úvahy požiadavku, aby minimálna mzda v každom z regiónov bola na úrovni súčasného celoslovenského priemeru. Je však potrebné konštatovať, že ekonomická situácia bratislavského regiónu deformuje vnímanie štatistík Slovenska ako celku.

Inštitút zamestnanosti na základe vlastných výpočtov odporúča zavedenie minimálnej mzdy diferencovanej podľa regiónov, ktoré môže zachytiť tieto rozdiely v prospech zamestnancov, nezamestnaných ako i zamestnávateľov. Na druhej strane, prílišné zvyšovanie celoslovenskej minimálnej mzdy, môže viesť k situácii, že v niektorých regiónoch môže byť minimálna mzda aj vyššia ako priemerná.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/minimalna-mzda-september-2007