qr kod na stranku

Akčný plán okresu Sabinov

Veľkosť celého regionálneho príspevku je 3.8 milióna € na 5 rokov, teda 760 tisíc € ročne. Ďalšie časti akčného plánu sumarizujú jednotlivé operačné programy a vládne výdavky, ktoré by do okresu Sabinov išli aj bez tohto akčného plánu. Pre porovnanie, suma tohto regionálneho príspevku dosahuje iba 5 % podielovách daní obcí.

img okres Sabinov okres-sabinov.oma.sk-autoatlas

Celá ambícia akčného plánu je 1115 pracovných miest. Toto je v porovnaní s 5641 evidovanými nezamestnanými (júl 2016) veľmi malé číslo. Nepostačuje to ani na zamestnanie 1436 mladých ľudí z segregovaných osád, ktorí dosiahnu počas piatich rokov akčného plánu plnoletosť.

Ak sa pozrieme na všetky akčné plány všetkých dvanástich najmenej rozvinutých okresov, súčet prostriedkov ktoré vláda vyčlenila na riešenie akútnych problémov nezamestnanosti pred­stavuje zhruba 10 % toho, čo vyčlenila na jednu indickú fabriku v Nitre.

Akčné plány, ktoré sú takto finančne poddimenzované, neplnia účel znižovania regionálnych rozdielov. Preto sme v zákone o najmenej rozvinutých okresoch dávali pripomienku, aby bol týmto okresom výrazne zvýšený transparentný a efektívny transfer použiteľný iba na zamestnanie najzraniteľnejších ľudí – dlhodobo nezamestnaných. Táto pripomienka nebola akceptovaná. Celé odôvodnenie bolo „Predkladateľ nepovažuje doplnenie za potrebné".


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/akcny-plan-okresu-sabinov
ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .