Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít

Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

  • názov: Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít
  • organizátor: Tomáš Želinský, Ekonomická fakulta, TU Košice,
  • Termín: 29. septembra 2017, 09:00 – 14:00
  • Miesto: Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 7, Košice
  • prezentácia na diskusiu .odp ppt

Program

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 11:00

Panel I: Čo vieme a čo potrebujeme vedieť o ľuďoch z MRK?

Moderuje: Sylvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Panelisti:

  • Alexander Mušinka, Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzitav Prešove
  • Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Róbert Vlačuha, riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR
  • Andrej Belák, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a University of Groningen

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 Panel II: Komplexné versus pilotné riešenia – Úloha štátu a mimovládneho sektora

Moderuje: Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie

Panelisti:

13:00 – 14:00 Obed a ukončenie panelovej diskusie

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov, informácie a záverečnú publikáciu projektu Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (2010), informácie o zapracovaní pozmeňovacieho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti Viliama Páleníka do "Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ v roku 2013, publikáciu Rómske deti v slovenskom školstve Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (2004), diplomové práce týkajúce sa Rómov, publikáciu Straty z vylúčenia Rómov (Marcinčin, Marcinčinová, 2009) a mnohé ďalšie.. . .


podobné správy: HN konferencia: nejsou lidi .odp ppt , Nezamestnanosť Česka a Slovenska , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt , Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-marginalizovane-komunity
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko