Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít

Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

  • názov: Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít
  • organizátor: Tomáš Želinský, Ekonomická fakulta, TU Košice,
  • Termín: 29. septembra 2017, 09:00 – 14:00
  • Miesto: Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 7, Košice
  • prezentácia na diskusiu .pdf .odp .ppt

Program

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 11:00

Panel I: Čo vieme a čo potrebujeme vedieť o ľuďoch z MRK?

Moderuje: Sylvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Panelisti:

  • Alexander Mušinka, Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzitav Prešove
  • Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Róbert Vlačuha, riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR
  • Andrej Belák, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a University of Groningen

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 Panel II: Komplexné versus pilotné riešenia – Úloha štátu a mimovládneho sektora

Moderuje: Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie

Panelisti:

13:00 – 14:00 Obed a ukončenie panelovej diskusie


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-marginalizovane-komunity
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .