qr kod na stranku

Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít

Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

  • názov: Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít
  • organizátor: Tomáš Želinský, Ekonomická fakulta, TU Košice,
  • Termín: 29. septembra 2017, 09:00 – 14:00
  • Miesto: Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 7, Košice
  • prezentácia na diskusiu .pdf .odp .ppt

Program

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 11:00

Panel I: Čo vieme a čo potrebujeme vedieť o ľuďoch z MRK?

Moderuje: Sylvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Panelisti:

  • Alexander Mušinka, Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzitav Prešove
  • Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Róbert Vlačuha, riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR
  • Andrej Belák, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a University of Groningen

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 Panel II: Komplexné versus pilotné riešenia – Úloha štátu a mimovládneho sektora

Moderuje: Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie

Panelisti:

13:00 – 14:00 Obed a ukončenie panelovej diskusie


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-marginalizovane-komunity
ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .