Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Publikácia Právo na štrajk

"Realizácia vyjadreného odporu zamestnancov v podobe práva na štrajk (alebo kolektívnej akcie) vyvoláva mnohé otázky, ktorých zodpovedanie predstavuje najmä v slovenskej pracovnoprávnej literatúre alebo praxi často nesplniteľnú úlohu. Zúfalý nedostatok akýchkoľvek relevantných odborných materiálov, či existencia účelových výkladov pracovnoprávnych predpisov absolútne nekorešponduje s významom ani praktickým obrazom kolektívnych akcii v Slovenskej republike. Následne sa prejavuje v častom odopieraní sociálnych nárokov fyzických osôb napr. v podobe nevyplatenia rôznych bonusov v prípade uskutočnenia tzv. pracovnoprávneho štrajku, len z dôvodov, že nevhodná pracovnoprávna úprava umožňuje rôzne výklady realizácie práva na štrajk...

Cieľom predkladanej vedeckej monografie nie je ponúknuť širokej odbornej verejnosti dogmatické dielo s ambíciou predstavenia univerzálnej pravdy, ale predstaviť vlastný pohľad na zvolenú oblasť podloženú dlhoročnými praktickými skúsenosťami.“ (z úvodu)

Názov: Právo na štrajk, Kultúra sveta práce

Autori: JUDr. Marek Švec, PhD., Mgr. et. Bc. Martin Bulla, PhD., LL.M., JUDr. Simona Schuszteková, Mgr. Jan Horecký, JUDr. Martin Vavro

Vydavateľ: Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, 2013

ISBN: 978-80-89149-29-2

Vedecká monografia vznikla ako výstup projektu "Kultúra sveta práce" Nadácie Friedricha Eberta.

ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .


podobné správy: Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti , Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve , ksp aplikacne nedostatky pravnej upravy pracovnej cesty (pdf) , ksp pravo na strajk (pdf) , ksp dohody o pracach mimo pracovneho pomeru (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/publikacia-pravo-na-strajk

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%