Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Publikácia Právo na štrajk

"Realizácia vyjadreného odporu zamestnancov v podobe práva na štrajk (alebo kolektívnej akcie) vyvoláva mnohé otázky, ktorých zodpovedanie predstavuje najmä v slovenskej pracovnoprávnej literatúre alebo praxi často nesplniteľnú úlohu. Zúfalý nedostatok akýchkoľvek relevantných odborných materiálov, či existencia účelových výkladov pracovnoprávnych predpisov absolútne nekorešponduje s významom ani praktickým obrazom kolektívnych akcii v Slovenskej republike. Následne sa prejavuje v častom odopieraní sociálnych nárokov fyzických osôb napr. v podobe nevyplatenia rôznych bonusov v prípade uskutočnenia tzv. pracovnoprávneho štrajku, len z dôvodov, že nevhodná pracovnoprávna úprava umožňuje rôzne výklady realizácie práva na štrajk...

Cieľom predkladanej vedeckej monografie nie je ponúknuť širokej odbornej verejnosti dogmatické dielo s ambíciou predstavenia univerzálnej pravdy, ale predstaviť vlastný pohľad na zvolenú oblasť podloženú dlhoročnými praktickými skúsenosťami.“ (z úvodu)

Názov: Právo na štrajk, Kultúra sveta práce

Autori: JUDr. Marek Švec, PhD., Mgr. et. Bc. Martin Bulla, PhD., LL.M., JUDr. Simona Schuszteková, Mgr. Jan Horecký, JUDr. Martin Vavro

Vydavateľ: Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, 2013

ISBN: 978-80-89149-29-2

Vedecká monografia vznikla ako výstup projektu "Kultúra sveta práce" Nadácie Friedricha Eberta.


https://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/publikacia-pravo-na-strajk
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/publikacia-pravo-na-strajk

Aktuálne štatistiky

Február 2019: počet UoZ na úradoch práce: 174028, z toho 65365 dlhodobo, miera 6.3% (2.4% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.9% (11.8%), Revúca 18.7% (9.7%), Kežmarok 17.4% (8.1%), Rožňava 16.8% (8.6%), Vranov nad Topľou 16.2% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.2%, Trenčín 2.4%, Hlohovec 2.5%, Galanta 2.6%, Trnava 2.7%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone