qr kod na stranku

ksp formy vykonu zavislej prace (pdf)

ksp formy vykonu zavislej prace (pdf)

Publikácia Formy výkonu závislej práce, ktorá sa venuje dohodárom, živnostníkom a iným formám.

formy vykonu zavislej prace (pdf)

stiahni plnú verziu: formy vykonu zavislej prace (pdf)

ksp formy vykonu zavislej prace (pdf) je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/ksp/formy-vykonu-zavislej-prace
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .