qr kod na stranku

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič.

Ďalším dôvodom vzniku týchto fenoménov je aj hospodárska a finančná kríza, ktorá stlačila zisky zamest­návateľov – tí sa preto snažia ušetriť na nákladoch aj za cenu znevýhodnenia svojich zamestnancov. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere. Nie sú totiž chránení napríklad pred výpoveďou a zamest­návateľ tak môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu so zamestnancom bez nároku na odstupné či bez výpovednej lehoty a nemusí udať ani dôvod výpovede. Ďalšou nevýhodou práce na dohodu a živnosť je neexistujúci nárok na minimálnu mzdu a dovolenku, pričom pracovný čas týchto zamestnancov taktiež nie je vymedzený v Zákonníku práce. Takéto zneužívanie pracovnej sily je však len ťažko dokázateľné a zamestnanci často nemajú na výber.

Zamestnanie sa formou dohody alebo na živnosť má pre zamestnancov aj svoje výhody, a to v platení nižších odvodov. Dohodár neodvádza do Sociálnej poisťovne žiadne poistné a platí iba daň z príjmu, zatiaľ čo živnostník si dokáže upraviť vymeriavaci základ tak, aby platil minimálne odvody. Čistý príjem je tak vyšší, avšak za cenu nedostatočnej sociálnej ochrany v prípade staroby, choroby alebo inej nepredvídanej udalosti.

V rámci projektu sa venujeme fenoménom

Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti ksp aplikacne nedostatky pravnej upravy pracovnej cesty (pdf) ksp pravo na strajk (pdf) Kultúra svet práce - Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ksp formy vykonu zavislej prace (pdf) ksp porovnanie odvodov (pdf) ksp zivnosti statistiky (pdf) ksp dohody o vykonani prace statistiky (pdf)

Správy

22.03.2018 (link) : Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti – Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti sa koná v Bratislave dňa 26.3.2018 . . .

21.09.2015 (link) : Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve – Inštitút zamestnanosti sa dňa 22. 9. 2015 zúčastní vedeckej konferencie Odmeňovanie v pracovnom práve . . .

13.09.2013 (link) : Publikácia Právo na štrajk – V septembri 2013 vyšla vedecká monografia „Právo na štrajk" (M. Švec a kol.) . . .

12.09.2013 (link) : ksp formy vykonu zavislej prace (pdf) – Publikácia Formy výkonu závislej práce, ktorá sa venuje dohodárom, živnostníkom a iným formám . . .

26.02.2013 (link) : Workshop: Poznáš svoje práva a povinnosti na trhu práce? – Študenti, poznáte svoje práva a povinnosti na trhu práce? Chcete sa dozvedieť viac o trhu práce a získať cenné rady od odborníkov? Zúčastnite sa workshopu nadácie Friedrich Ebert Stiftung už zajtra – 27. februára 2013! . . .

12.11.2012 (link) : Dobrá práca – Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru . . .

04.11.2012 (link) : Kultúra sveta práce – štatistiky živnostníkov – Prinášame základné štatistiky o živnostníkoch v rámci Slovenska. Celkový počet živnostníkov sa každoročne zvyšoval od roku 2005, kedy ich bolo takmer 254 tisíc až do roku 2009, kedy ich bolo najviac v počte 291 tisíc osôb. Následne sa tento počet zredukoval o 9 tisíc osôb v nasledujúcom roku a v roku 2011 počet živnostníkov klesol o ďalších 5,5 tisíc na hodnotu 277 tisíc osôb . . .

04.11.2012 (link) : Kultúra sveta práce – štatistiky dohodárov – Prinášame štatistiky o dohodároch v Slovenskej republike. Ich počty a štatistiky ich príjmov.Počet dohodárov pracujúcich nepretržite 12 mesiacov sa od roku 2005 zvýšil takmer trojnásobne – každoročne v priemere o 11 200 osôb . . .

19.10.2012 (link) : Konferencia: Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu „Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ ktorá je organizovaná v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung Kultúra sveta práce a bude sa konať v pondelok 5. novembra 2012 . . .

27.07.2012 (link) : Kultúra sveta práce – Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere . . .

Dokumenty


https://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .