Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič.

Ďalším dôvodom vzniku týchto fenoménov je aj hospodárska a finančná kríza, ktorá stlačila zisky zamestnávateľov - tí sa preto snažia ušetriť na nákladoch aj za cenu znevýhodnenia svojich zamestnancov. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere. Nie sú totiž chránení napríklad pred výpoveďou a zamestnávateľ tak môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu so zamestnancom bez nároku na odstupné či bez výpovednej lehoty a nemusí udať ani dôvod výpovede. Ďalšou nevýhodou práce na dohodu a živnosť je neexistujúci nárok na minimálnu mzdu a dovolenku, pričom pracovný čas týchto zamestnancov taktiež nie je vymedzený v Zákonníku práce. Takéto zneužívanie pracovnej sily je však len ťažko dokázateľné a zamestnanci často nemajú na výber.

Zamestnanie sa formou dohody alebo na živnosť má pre zamestnancov aj svoje výhody, a to v platení nižších odvodov. Dohodár neodvádza do Sociálnej poisťovne žiadne poistné a platí iba daň z príjmu, zatiaľ čo živnostník si dokáže upraviť vymeriavaci základ tak, aby platil minimálne odvody. Čistý príjem je tak vyšší, avšak za cenu nedostatočnej sociálnej ochrany v prípade staroby, choroby alebo inej nepredvídanej udalosti.

V rámci projektu sa venujeme fenoménom

Správy

21.09.2015 (link) : Inštitút zamestnanosti sa dňa 22. 9. 2015 zúčastní vedeckej konferencie Odmeňovanie v pracovnom práve. . . .

13.09.2013 (link) : V septembri 2013 vyšla vedecká monografia "Právo na štrajk" (M. Švec a kol.) . . .

12.09.2013 (link) : Publikácia Formy výkonu závislej práce, ktorá sa venuje dohodárom, živnostníkom a iným formám. . . .

26.02.2013 (link) : Študenti, poznáte svoje práva a povinnosti na trhu práce? Chcete sa dozvedieť viac o trhu práce a získať cenné rady od odborníkov? Zúčastnite sa workshopu nadácie Friedrich Ebert Stiftung už zajtra - 27. februára 2013! . . .

12.11.2012 (link) : Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru. . . .

04.11.2012 (link) : Prinášame základné štatistiky o živnostníkoch v rámci Slovenska. Celkový počet živnostníkov sa každoročne zvyšoval od roku 2005, kedy ich bolo takmer 254 tisíc až do roku 2009, kedy ich bolo najviac v počte 291 tisíc osôb. Následne sa tento počet zredukoval o 9 tisíc osôb v nasledujúcom roku a v roku 2011 počet živnostníkov klesol o ďalších 5,5 tisíc na hodnotu 277 tisíc osôb. . . .

04.11.2012 (link) : Prinášame štatistiky o dohodároch v Slovenskej republike. Ich počty a štatistiky ich príjmov.Počet dohodárov pracujúcich nepretržite 12 mesiacov sa od roku 2005 zvýšil takmer trojnásobne – každoročne v priemere o 11 200 osôb. . . .

19.10.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu „Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ ktorá je organizovaná v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung Kultúra sveta práce a bude sa konať v pondelok 5. novembra 2012 . . .

27.07.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere. . . .

Dokumenty

ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .


podobné správy: ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16006skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16002skn (pdf) , Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko