qr kod na stranku

Podielové dane

Jedným zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu sú zvýšené podielové dane miest, obcí a vyšších územných celkov.

Mestá, obce a župy realizujú množstvo aktivít v prospech svojich občanov a návštevníkov. Cieľom zmien v podielových daniach je zabezpečiť ich realizáciu sociálne a spoločensky zodpovedne tak, aby sa pri nich zamestnalo čo najviac ľudí.

Navrhujeme oddeliť 6 % z podielových daní na integračnú sumu. Nepôjde o časť rozpočtu viazanú na účel (ako napríklad pri financovaní škôl), ale o časť rozpočtu viazanú na formu výkonu. Integračnú sumu teda treba chápať nie ako ďalší riadok rozpočtu obce (popri školstve, infraštruktúre a i.), ale ako ďalší stĺpec (popri personálnych nákladoch alebo kapitálových nákladoch).

Je už rozhodnutím obcí, na aké činnosti tieto prostriedky minú, ak ich minú formou inkluzívneho verejného obstarávania – či na výstavbu, údržbu zelene, v školstve. Štát bude kontrolovať iba to, či sa tieto prostriedky minuli ako integračná suma. Neminuté prostriedky by sa vracali späť do štátneho rozpočtu.

Celkový rozpočet obcí a VÚC z podielových daní je 2,99 miliárd €, teda pri tomto nastavení by na integračnú sumu išlo 180 miliónov € ročne, čo je tretina celkovej potrebnej integračnej sumy. Pre obce a mestá to predstavuje 124 miliónov €, pre župy 56 miliónov €.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/zdroje-financovania/podielove-dane
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/zdroje-financovania/podielove-dane krátka url: http://iz.sk/inkl/zdroje/podielove-dane

Aktuálne štatistiky

August 2022: počet UoZ na úradoch práce: 183667, z toho 79589 dlhodobo, miera 6.8% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.4% (13.3%), Revúca 19.8% (13.0%), Kežmarok 18.1% (9.6%), Sabinov 15.9% (9.8%), Vranov nad Topľou 15.5% (8.5%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.7%, Ilava 3.0%, Trenčín 3.1%, Nitra 3.2%, Bratislava I 3.3%

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android