Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Inkluzívny trh ako súčasť väčších projektov

Inkluzívny trh je stavaný tak, aby bol ľahko použiteľný pri väčších projektoch. Celkový cieľ je, aby pri každom projekte bola rezervovaná časť rozpočtu na tento účel, teda inkluzívne verejné obstarávanie. Takýmto spôsobom vznikne dostatočný objem zákazokzamestná sa primeraný počet osôb z cieľovej skupiny.

Príklady väčších projektov:

  • pri opravách hradov je projekt, ktorý obsahuje odborné práce (historici, statika, ...), avšak už v zadaní projektu sú pomocné stavebné práce zadefinované pre inkluzívne verejné obstarávanie
  • pri protipovodňovej ochrane je väčší projekt na ochranu celých tokov, s potrebnou dokumentáciou (projekt), jednotlivé malé úseky riek sú však obstarávané inkluzívnymi verejnými obstarávaniami
  • pri udržiavaní a opravách turistických chodníkov je odborná práca pri koordinácii a ochrane životného prostredia, samotné úpravy chodníkov sú formou inkluzívneho verejného obstarávania
  • ...

Využívanie inkluzívneho verejného obstarávania v rámci väčších projektov zabezpečí primeranú cenu za tieto práce a najmä zabezpečí, že inkluzívni zamestnanci budú robiť zmysluplnú prácu s trvalo viditeľnými výsledkami.

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: HN konferencia: nejsou lidi .odp ppt , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt , Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít , Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/vacsie-projekty
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko