qr kod na stranku

Inkluzívny trh ako súčasť väčších projektov

Inkluzívny trh je stavaný tak, aby bol ľahko použiteľný pri väčších projektoch. Celkový cieľ je, aby pri každom projekte bola rezervovaná časť rozpočtu na tento účel, teda integračnú sumu. Takýmto spôsobom vznikne dostatočný objem zákaziekzamestná sa primeraný počet osôb z cieľovej skupiny.

Príklady väčších projektov:

  • pri opravách hradov je projekt, ktorý obsahuje odborné práce (historici, statika, ...), avšak aj veľa pomocných stavebných prác. Určením povinnej výšky integračnej sumy v zadaní projektu zabezpečíme primerané zapojenie ľudí z cieľovej skupiny.
  • pri protipovodňovej ochrane je väčší projekt na ochranu celých tokov, s potrebnou dokumentáciou (projekt), avšak pri samotnej realizácii ide využiť integračnú sumu na realizáciu aktivít ako i zapojenie ľudí z cieľovej skupiny.
  • pri udržiavaní a opravách turistických chodníkov je odborná práca pri koordinácii a ochrane životného prostredia, samotné úpravy chodníkov sú môžu byť vykonávané ľuďmi z cieľovej skupiny.
  • pri výstavbe diaľnic či železníc primeraná výška integračnej sumy zabezpečí pomocné práce ľuďmi z cieľovej skupiny,
  • pri odstraňovaní invazívnych rastlín je potrebné odborné rozlíšenie a zaškolenie ľudí z cieľovej skupiny odborníkmi,
  • ...

Využívanie inkluzívneho verejného obstarávania v rámci väčších projektov zabezpečí primeranú cenu za tieto práce a najmä zabezpečí, že inkluzívni zamestnanci budú robiť zmysluplnú prácu s trvalo viditeľnými výsledkami.

Celkový objem eurofondov v štátnom rozpočte 2022 je cca 4650 mil €. Na integračnú sumu odporúčame oddeliť 4,6 %, teda 214 mil. €. To by pred­stavovalo 40 % celkovej potrebnej integračnej sumy.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/vacsie-projekty
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .