qr kod na stranku

Objem zákaziek

S cieľom vytvoriť pracovné miesta pre 50 000 osôb z cieľovej skupiny je potrebné generovať dostatočný počet a objem zákaziek. Verejný sektor bude mať pridelenú integračnú sumu vo svojich rozpočtoch.

V roku 2022 pri minimálne mzde 750 € pred­stavujú mzdové náklady približne 900 € mesačne. Ak pred­pokladáme, že inkluzívni zamestnanci budú mať práve minimálnu mzdu, tak na zamestnanie 50 000 ľudí je potrebná integračná suma vo výške 540 mil. € ročne, teda približne 45 mil. € mesačne.

Keďže integračná suma je súčasťou viacerých aktivít štátu, bude realizovaná množstvom štátnych a verejných inštitúcií. Cieľom je, aby začlenenie integračnej sumy bola štandardná časť väčšiny verejných obstarávaní.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/objem-zakazok
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .