Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Prvý polrok 2019

Pripomienky podané v prvom polroku 2019.

  • 25.3.2019: LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, slov-lex, aktivita starnutie

zmeniť v štvrtej časti v § 38eo nasledujúco:

Od 1. januára 2020 je sadzba poistného pre štát 4 % z vymeriavacieho základu.

zdôvodnenie:

V vplyve na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že „Financovanie zvýšených výdavkov nie sú rozpočtovo zabezpečené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na rok 2019 a rozpočtového výhľadu na roky 2020 a 2021 a rovnako je tomu v roku 2022“

Vzhľadom na to, že plánované výdavky na roky 2019, 2020, 2021 a 2022 sú vo výške 14 224 731 Eur, 52 690 587 Eur, 65 336 328 Eur a 81 017 047 Eur navrhujeme kryť dané výdavky zvýšením poistného sa poistencov štátu na úroveň 4% z vymeriavacieho základu priemernej mzdy s pred 2 rokov. Zároveň navrhujeme, aby daná sadzba sa nemenila každý rok, t.j. nebola predmetom politického rozhodovania.

Prijatie predmetnej zmeny by spôsobilo, že sadzba za poistencov štátu by nebola otázkou politických rokovaní a zároveň by sa navýšené finančné prostriedky dali využiť zlepšenie dlhodobej starostlivosti.

  • zákon o cestnej premávke
  • 15.4.2019: LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: žiadame §83 odsek 8 vypustiť zo zákona.

V súčasnosti, kedy je nedostatok miest v sociálnej služby pokladáme vyjadrenie obce, či je, alebo nie je v súlade s komunitným plánom, ako zbytočnú administratívu, ktorá spomaľuje proces tvorby miest u poskytovateľoch sociálnej služby. Nakoľko mnohé obce nemajú spracovaný komunitný plán, a zároveň je časté, že nemajú sociálne služby spomenuté vo svojom komunitnom pláne. link1, link2

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky/2019-1

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky/2019-1

Aktuálne štatistiky

Február 2019: počet UoZ na úradoch práce: 174028, z toho 65365 dlhodobo, miera 6.3% (2.4% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.9% (11.8%), Revúca 18.7% (9.7%), Kežmarok 17.4% (8.1%), Rožňava 16.8% (8.6%), Vranov nad Topľou 16.2% (7.4%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.2%, Trenčín 2.4%, Hlohovec 2.5%, Galanta 2.6%, Trnava 2.7%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone