qr kod na stranku

Miesto pre každé dieťa, november 2016

Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť.

Pripomienku podporilo vyše 400 ľudí, čo vzhľadom na krátkosť času (2 dni) vôbec nepovažujeme za zlý výsledok. Rozporové konanie prebehlo v pondelok dňa 28. novembra 2016. Ministerstvo školstva, sa napriek tomu, že samotná požiadavka bola formulovaná všeobecne, že obdobný cieľ je súčasťou programového vyhlásenia vlády, že prostriedky na dosiahnutie daných cieľov ani lehota na ich dosiahnutie neboli dané, s pripomienkou nestotožnilo. Samotná odpoveď bola formulovaná nasledovne: „Na rozporovom konaní 28.novembra 2016 navrhovateľ prekvalifikoval hromadnú pripomienku na obyčajnú. Príprava na tejto vecnej problematike v pred­metnom návrhu zákona prebieha mimo tohto návrhu plánu legislatívnych úloh."

Nanešťastie, ministerstvom školstva deklarované zmeny v legislatíve, ktoré pred­ložili v februári 2017 zďaleka neriešia problémy s materskými školami, preto predkladáme ďalšiu pripomienku.


Pôvodná pripomienka

November 2016

Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti pre rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôl a druhak, je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle § 28 školského zákona.

miesto pre kazde dieta miesto-pre-kazde-dieta

Preto pred­kladáme krátku hromadnú pripomienku, ktorá zadá úlohu ministerstvu školstva, aby pripravilo podmienky tak, aby každé dieťa od troch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole.

Hromadná pripomienka verejnosti k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 (Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1009).

Ako úlohu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadame doplniť nasledovnú úlohu na júl 2017:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Úprava legislatívy tak, aby každé dieťa od troch rokov malo bezplatné miesto v materskej škole.

Pripomienka bola podporená na:


https://www.iz.sk/sk/miesto-pre-kazde-dieta/november-2016
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Miesto pre každé dieťa

Miesto pre každé dieťa

Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .