Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

V rámci legislatívneho procesu LP/2017/211 Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali nasledovné pripomienky.

  • Nová úloha: Stav: zákonník práce je historicky stavaný na ochranu malého zamestnanca pred veľkým zamestnávateľom. Túto veľkostnú asymetriu vyrovnáva. Avšak zlyháva v nastavení rovnocenného a realistického vzťahu medzi malým zamestnávateľom a malým zamestnancom. Opatrenie: prehodnotiť niektoré ustanovenia zákonníka práce aby sa nevzťahovali na malých zamestnávateľov (napr. dôvody výpovede, niektoré BOZP, držanie miesta počas materskej, ...)
  • K úlohe 17: zrušiť úlohu. zdôvodnenie: legislatíva sa nemá meniť kvôli zlepšeniu pozície SR v niektorom rebríčku, ale kvôli zlepšeniu pozície subjektov.
  • Nová úloha: Stav: súčasné legislatívne nastavenie v §4 ods. 1 písmeno d) v zákone 461/2003 Zz vytvára obrovskú právnu neistotu podnikateľov a najmä ich zamestnancov, ktorí nevedia či sú zamestnancami a teda či ich poberanie dávok PN je trestným činom. Na rozdiel od obdobného ustanovenia v §12 ods 1 písm a) bod 2 zákona 580/2004 Zz, kde zamestnávateľ musí vyplniť tlačivo, v zákone o sociálnom poistení zamestnanec ani zamestnávateľ aktívne nevedia či platia odvody oprávnene. Toto má ďalekosiahle dôsledky pre cieľovú skupinu, ktorá vzhľadom na svoje nízke vzdelanie nemá o tomto ani potuchy. Druhým problémom je, že títo zamestnanci zamestnancami nie sú a nie sú nemocensky poistení (ani dôchodkovo ani invalidne). Toto je jednak v rozpore s sociálnymi smernicami EÚ a druhak nás to radí na úroven rozvojových krajín, ktoré nemajú akékoľvek sociálne istoty. Opatrenie: zrušiť §4 ods. 1 písmeno d) v zákona 461/2003 Zz Termín: 31.12.2017 
  • K bodu 6: zmeniť Opatrenie na "zrušiť povinnosť zamestnávateľa predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia" zdôvodnenie: všetky údaje, ktoré zamestnávatelia vypĺňajú v evidenčnom liste už Sociálna poisťovňa má. Jedná sa o zbytočnú duplicitnú povinnosť.
  • K bodu 17: skrátiť termín plnenia na 31.12.2017 
  • K bodu 9: zmeniť Opatrenie na: "poskytovať údaje na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností ako strojovo spracovateľné open-data" zdôvodnenie: jedná sa o zosúladenie legislatívy katastra so zákonom o e-governmente, zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a s príslušnými smernicami EU,
  • K bodu 27: zmeniť Opatrenie na "vytvoriť možnosť pre daňové subjekty, aby poverili finančnú správu sťahovať si nedoplatky formou inkasa, bez manuálneho zásahu daňového subjektu". zdôvodnenie: vzhľadom na existujúce informačné systémy bánk na Slovensku, je oveľa efektívnejšie, lacnejšie a pre daňové subjekty pohodlnejšie realizovať platbu pohľadávok bankovým prevodom formou inkasa. Ak inkaso neprebehne, banka už teraz informuje svojho klienta o nezrealizovaní bankového prevodu, čím dostatočne informuje svojich klientov. Realizovať ďalší informačný systém, ktorý by duplikoval existujúce, je z pohľadu financií verejného sektora neefektívne.
  • Nový bod: Stav: SR je jedna z mála krajín EÚ, kde je možný bezbrehý súbeh dôchodku a práce. Dôsledky pre jednotlivé sektory sú alarmujúce, kde až 10% zamestnancov poberá starobný dôchodok a štát takto diskriminačne podľa veku dotuje prácu vybraných zamestnancov. Vytvára to rozdiely medzi fér podnikateľmi, ktorí majú demograficky vyvážených zamestnancov a tých nefér, ktorí nemyslia na budúcnosť. Dôchodcovia dobrovoľne vypisujú dokumenty, ktorými žiadajú o vyplácanie poistnej dávky na základe toho, že nevládzu pracovať kvôli vysokému veku. Jedná sa o ich dobrovoľné rozhodnutie. Opatrenie: Zaviesť maximálny limit odmeny za prácu, ktorú môže poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku poberať.
  • K bodu 7: zmeniť opatrenie na: "Publikovať postupy verejného sektora, ktoré používajú na dosiahnutie legislatívnych povinností tak, aby súkromný sektor vedel tieto postupy skopírovať". zdôvodnenie: nelegálne zamestnávanie opätovne začína byť problémom ekonomiky SR. Uvádzaná legislatíva, ktorá túto problematiku mala riešiť, ešte nestihla prejísť aplikačnou praxou. Verejné inštitúcie, ako významný odberateľ služieb, nešli príkladom a nepublikovali postupy, ktoré príkladne a dostatočne dajú zadosť legislatívnym požiadavkám. Namiesto explicitného tolerovania nelegálnej práce, by mala byť úloha štátu túto nelegálnu prácu potierať, nie si zmývať ruky pred týmto problémom.

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia

Aktuálne štatistiky

Júl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181322, z toho 72718 dlhodobo, miera 6.6% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Revúca 20.5% (10.4%), Rimavská Sobota 20.5% (12.2%), Kežmarok 16.7% (8.5%), Rožňava 16.6% (9.1%)

Najnižšia nezam.: Galanta 2.6%, Bratislava V 2.6%, Trenčín 2.7%, Hlohovec 2.8%, Trnava 2.9%