Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien

Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmienOtvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania.

Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien .pdf .odt .doc

stiahni plnú verziu: Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien

Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/navrhy-legislativnych-zmien-april-2016
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .