qr kod na stranku

Zamestnanosť v Nemecku vo výrobe stúpla

Podľa údajov Nemeckého štatistického úradu, počet zamestnancov vo výrobných podnikoch v Nemecku stúpol o 2.8 %, čo je rast podobný rastu celkovej zamestnanosti na Slovensku. Súčet miezd stúpol o 4.7 % na 18 miliárd Eur. Na druhej strane, počet odpracovaných hodín klesol o 7.2 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

Nemecko – DE


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-v-nemecku-vyroba-marec-2008