qr kod na stranku

Väčšina pracujúcich v Nemecku je v malých a stredných podnikoch

Podľa údajov nemeckého štatistického úradu až 60 % pracujúcich v roku 2005 v Nemecku pracovalo v malých a stredných podnikoch. Malý a stredný podnik (SME – small and medium enterpsises) je podnik s menej ako 250 zamestnancami a obratom menej ako 50 miliónov Eur.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nemecko-pracujuci-v-SME