qr kod na stranku

2007 - počet zamestnaných osôb v Nemecku dosiahol vrchol

Podľa prvých pred­bežných výpočtov nemeckého federálneho Štatistického úradu (Destatis) počet zamestnaných v Nemecku je za rok 2007 odhadovaný na 39,7 mil. osôb. Ide o 649 000 osôb alebo 1,7 % v porovnaní s pred­ošlým rokom. Nárast zamestnanosti, ktorý začal v r. 2006 (+242 000 osôb alebo +0.6 % v r. 2005) potom pokračoval vo veľkej miere aj v r. 2007. Priemerný počet zamestnaných osôb dosiahol tak v r. 2007 najvyššiu úroveň od zjednotenia Nemecka.


https://www.iz.sk/sk/spravy/Nemecko-v-zamestnanosti-na-vrchole