qr kod na stranku

Regionálny HDP na obyvateľa v EÚ27 v r. 2005

Podľa údajov Eurostatu z 12.2.2008, sa HDP v PPS na obyvateľa v r. 2005 pohyboval v 271 regiónoch NUTS-2 krajín EÚ27 od 24 % priemeru EÚ27 v severovýchodnom Rumunsku, po 303 % priemeru EÚ27 vo vnútornom Londýne. Jeden región zo šiestich dosahoval 125 % priemeru EÚ27 a jeden zo štyroch bol nižšie ako 75 % priemer EÚ27.

Na čele je vnútorný Londýn (303 % priemeru EÚ27), Grand Duchy v Luxembursku (264 %) a Brusel (241 %). Spomedzi 42 regiónov prekračujúcich úroveň 125 % priemeru EÚ27 sa 8 nachádza v Nemecku, 5 v Holandsku a vo Veľkej Británii, 4 v Taliansku a Rakúsku, 3 v Belgicku a Španielsku, 2 vo Fínsku, 1 v ČR, Dánsku, Írsku, Grécku, Francúzsku, Švédsku, Grand Duchy v Luxembursku a na Slovensku. Treba poznamenať, že výsledky HDP na obyvateľa môžu byť značne ovplyvňované mobilitou pracovníkov.

V rámci 15 najnižšie umiestnených regiónov je na čele Bulharsko (dva regióny 27 % priemeru EÚ27), Poľsko a Rumunsko (jeden región 24 % priemeru). Spomedzi 69 regiónov pod úrovňou 75 % priemeru EÚ27 sa 15 nachádza v Poľsku, 8 v Rumunsku, 7 v ČR, 6 v Bulharsku, Grécku a Maďarsku, 5 v Taliansku, 4 v Portugalsku, 3 vo Francúzsku (zámorské departmenty) a na Slovensku, 1 región v Nemecku, Španielsku, Slovinsku, Estónsku, Litve a Lotyšsku.

Inštitút zamestnanosti poukazuje na údaje za r. 2005, kedy Slovensko dosiahlo úroveň 60,6 % HDP na obyvateľa z priemeru EÚ27, pričom Bratislavský kraj dosiahol úroveň 147,9 %, západoslovenský región 57 %, stredoslovenský 46,7 % a východoslovenský 43,1 %.

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Regionálny HDP na obyvateľa v EÚ27 v r. 2005, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Sr7n, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/regionalny-hdp-na-obyvatela-v-eu27