Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Regionálny HDP na obyvateľa v EÚ27 v r. 2005

Podľa údajov Eurostatu z 12.2.2008, sa HDP v PPS na obyvateľa v r. 2005 pohyboval v 271 regiónoch NUTS-2 krajín EÚ27 od 24% priemeru EÚ27 v severovýchodnom Rumunsku, po 303% priemeru EÚ27 vo vnútornom Londýne. Jeden región zo šiestich dosahoval 125% priemeru EÚ27 a jeden zo štyroch bol nižšie ako 75% priemer EÚ27.

Na čele je vnútorný Londýn (303% priemeru EÚ27), Grand Duchy v Luxembursku (264%) a Brusel (241%). Spomedzi 42 regiónov prekračujúcich úroveň 125% priemeru EÚ27 sa 8 nachádza v Nemecku, 5 v Holandsku a vo Veľkej Británii, 4 v Taliansku a Rakúsku, 3 v Belgicku a Španielsku, 2 vo Fínsku, 1 v ČR, Dánsku, Írsku, Grécku, Francúzsku, Švédsku, Grand Duchy v Luxembursku a na Slovensku. Treba poznamenať, že výsledky HDP na obyvateľa môžu byť značne ovplyvňované mobilitou pracovníkov.

V rámci 15 najnižšie umiestnených regiónov je na čele Bulharsko (dva regióny 27% priemeru EÚ27), Poľsko a Rumunsko (jeden región 24% priemeru). Spomedzi 69 regiónov pod úrovňou 75% priemeru EÚ27 sa 15 nachádza v Poľsku, 8 v Rumunsku, 7 v ČR, 6 v Bulharsku, Grécku a Maďarsku, 5 v Taliansku, 4 v Portugalsku, 3 vo Francúzsku (zámorské departmenty) a na Slovensku, 1 región v Nemecku, Španielsku, Slovinsku, Estónsku, Litve a Lotyšsku.

Inštitút zamestnanosti poukazuje na údaje za r. 2005, kedy Slovensko dosiahlo úroveň 60,6 % HDP na obyvateľa z priemeru EÚ27, pričom Bratislavský kraj dosiahol úroveň 147,9 %, západoslovenský región 57 %, stredoslovenský 46,7 % a východoslovenský 43,1 %.


podobné správy: Na Slovensku stúpla zamestnanosť najviac z celej EÚ , Nezamestnanosť apríl 2008 , Údaje o regiónoch Európskej únie , Nezamestnanosť v EÚ , Podniky ako zamestnávatelia


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/regionalny-hdp-na-obyvatela-v-eu27
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko