qr kod na stranku

Eurostat fakty a čísla o 268 regiónoch EÚ 27

Eurostat dnes publikoval príspevok o  regionálnej ročenke 2007 – fakty a čísla o 268 regiónoch EÚ 27. Publikácia pokrýva NUTS 2 regióny v 27 členských štátoch EÚ a bola rozšírená o krajiny EFTA: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Publikácia obsahuje kapitoly o populácii, HDP, príjmoch domácnosti, trhu práce, pracovnej produktivite, urbanistickej štatistike, vede, technológii a inováciách, obchode, doprave, cestovnom ruchu, vzdelávaní a poľnohospodárstve.

Publikácia okrem iného uvádza aj údaje o miere zamestnanosti žien, kde konštatuje, že polovica regiónov EÚ s mierou zamestnanosti žien nad 70 % je vo Veľkej Británii (2005). Celkom ide o 15 regiónov, z toho 7 je vo Veľkej Británii, 4 vo Švédsku, 2 vo Fínsku, a 1 v Holandsku a Dánsku. Miera zamestnanosti žien menšia ako 40 % bola konštatovaná v 15 regiónoch EÚ, z toho 7 v Taliansku, 3 vo Francúzsku, 2 v Grécku a Španielsku a na Malte. Najnižšia miera zamestnanosti žien (asi 30 %) bola konštatovaná v Taliansku a na Réunione.

pôvodná správa

Regióny Európskej únie

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Eurostat fakty a čísla o 268 regiónoch EÚ 27, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S5j, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/eurostat-regionalna-rocenka-2007