qr kod na stranku

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 4. kvartáli 2006 z LFS

Štatistický úrad SR zverejnil 6.3. výsledky zamestnanosti a nezamestnanosti z LFS za 4. kvartál 2006.

Prieskum potvrdil pretrvávajúci trend rastu zamestnanosti a poklesu nezamestnanosti na slovenskom trhu práce.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 narástol počet zamestnaných o 78 tisíc (na súčasných 2332,7 tis.) čo pred­stavuje rast 3,5 % a zamestnanosť narástla na 60,2 % (počet zamestnaných vo veku 15-64 r./počet obyvateľov vo veku 15-64 r.)

Rast zamestnanosti spôsobil pokles nezamestnanosti o 88,6 tisíca osôb¹ a v súčasnosti je na Slovensku 319 tis. nezamestnaných. Miera nezamestnanosti klesla na úroveň 12 %.

Pokles nezamestnanosti je stabilný aj naprieč sektormi, keď nezamestnanosť klesala najmä u ľudí s posledným zamestnaním v priemysle a v absolútnych číslach aj u ľudí, ktorí pred tým nemali žiadne zamestnanie. Tu si však treba uvedomiť, že ide o najväčšou skupinu (100 tisíc) a tak ide v skutočnosti o najmenší relatívny pokles nezamestnanosti.

Pozitívnou správou je pokles dlhodobej nezamestnanosti. Nezamestnanosť v kategórii ľudí, ktorí nemali prácu viac ako dva roky klesla o 28 % a u ľudí, ktorí nemali prácu 1 až dva roky o 20 %. Nezamestnanoť v tejto kategóri však stále zostáva jednou z najvyšších v EU.

Rozdiel medzi 78 tis. prírastkom zamestnanosti a 88 tis. úbytkom v nezamestnanosti môže byť spôsobený viacerými faktormi: zmena statusu z nezamestnaný na neaktívny, nezamestnaný na dôchodca a pod., rovnako ale aj chybou metódy (výberové zisťovanie).


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/vyvoj-zamestnanosti-a-nezamestnanosti-4-kvartal-2006-LFS