Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Aj v apríli 2008 nezamestnanosť na Slovensku najvyššia

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, publikoval údaje o miere nezamestnanosti je jednotlivých krajinách Európskej únie. Dáta sú získavané z výberového zisťovania pracovných síl, čo je harmonozovaný dotazníkový prieskum v EÚ.

Slovensko si bohužiaľ udržalo nelichotivé prvé miesto s 10 %. Poľsko, donedávna súputník Slovenska čo sa týka miery nezamestnanosti, dokázalo znížiť mieru nezamestnanosti na 7.7 %, čo je menej ako vo Francúzsku. Podobná situácia je aj v miere nezamestnanosti žien, ktorá je na Slovensku 12.2 %. Nad 9 % má v EÚ popri Slovensku iba Španielsko.

Z pohľadu miery nezamestnanosti vekovej skupiny pod 25 rokov, táto na Slovensku dosahuje 17.2 %. V popredí tejto štatistiky je Španielsko (22 %) a Maďarsko (19.5 %). Slovensko sa delí o tretie miesto s Belgickom, Francúzskom, Poľskom a Švédskom, kde sa táto miera nezamestnanosti pohybuje medzi 17 a 18.5 %.

Vo všetkých štatistikách relatívne vysoko vyskakuje Španielsko. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti toto nie je prekvapivé, keďže veľká časť Španielskej produkcie a zamestnanosti má sezónny charakter. V priebehu mája a júna predpokladáme rapídne zníženie miery nezamestnanosti v Španielsku.

Štatistika neuvádza dlhodobú nezamestnanosť. Avšak vzhľadom na vývoj v minulosti môžme predpokladať, že pozícia Slovenska ako krajiny s najvyššou mierou dlhodobej nezamestnanosti sa nezmení.


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/nezamestnanost-eu-april-2008