Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Starostlivosť o rodinu je hlavným dôvodom ekonomickej neaktivity žien v EÚ 27

Eurostat dnes publikoval informácie zo správy: Ekonomicky neaktívne ženy v r. 2006, kde uvádza veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ.

V r. 2006 bola v EÚ 27 miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 25 – 54 rokov 23,6% v porovnaní s 8,1% rovnakej skupiny ekonomicky neaktívnych mužov. Za hlavný dôvod ekonomickej neaktivity tejto skupiny žien je uvádzaná starostlivosť o rodinu.

Najnižšiu mieru ekonomickej neaktivity žien (25-54) v EÚ 27 v r. 2006 vykazovalo Slovinsko (13%), Švédsko (13,7%), Estónsko (14,3%), Dánsko a Fínsko (14,6%) a najvyššiu Malta (58,9%), Taliansko (35,7%), Grécko (30,9%) a Írsko (29,5%).

Rodinné dôvody sú príčinou ekonomickej neaktivity tejto skupiny žien v najnižšej miere vo Veľkej Británii (1,9%), Švédsku 2,1% a Dánsku (2,3%) a v najvyššej na Malte (45,9%), Írsku (23,1%) a Luxembursku (21,7%).

Miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 15-24 bola v EÚ 27 zaznamenaná vo výške 59,4% v porovnaní s 52,5% ekonomicky neaktívnych mužov. Ekonomická neaktivita tejto skupiny žien sa pohybuje od 30,7% v Dánsku, 31,6% v Holandsku a 39,2% vo Fínsku po 76,9% v Litve, 76,6% v Maďarsku a 75% v Luxembursku.

Miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 55-64 bola v EÚ 27 v r. 2006  62,9% v porovnaní s 43,8% tej istej skupiny ekonomicky neaktívnych mužov. Najnižšia bola vo Švédsku (30,4%), Estónsku (39,5%) a Fínsku (42,8%) a najvyššia na Malte (88,4%), v Poľsku (79.7%) a na Slovensku (79,1%).

pôvodná správa
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-ekonomickej-neaktivity-zien-eu