qr kod na stranku

Starostlivosť o rodinu je hlavným dôvodom ekonomickej neaktivity žien v EÚ 27

Eurostat dnes publikoval informácie zo správy: Ekonomicky neaktívne ženy v r. 2006, kde uvádza veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ.

V r. 2006 bola v EÚ 27 miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 25 – 54 rokov 23,6 % v porovnaní s 8,1 % rovnakej skupiny ekonomicky neaktívnych mužov. Za hlavný dôvod ekonomickej neaktivity tejto skupiny žien je uvádzaná starostlivosť o rodinu.

Najnižšiu mieru ekonomickej neaktivity žien (25-54) v EÚ 27 v r. 2006 vykazovalo Slovinsko (13 %), Švédsko (13,7 %), Estónsko (14,3 %), Dánsko a Fínsko (14,6 %) a najvyššiu Malta (58,9 %), Taliansko (35,7 %), Grécko (30,9 %) a Írsko (29,5 %).

Rodinné dôvody sú príčinou ekonomickej neaktivity tejto skupiny žien v najnižšej miere vo Veľkej Británii (1,9 %), Švédsku 2,1 % a Dánsku (2,3 %) a v najvyššej na Malte (45,9 %), Írsku (23,1 %) a Luxembursku (21,7 %).

Miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 15-24 bola v EÚ 27 zaznamenaná vo výške 59,4 % v porovnaní s 52,5 % ekonomicky neaktívnych mužov. Ekonomická neaktivita tejto skupiny žien sa pohybuje od 30,7 % v Dánsku, 31,6 % v Holandsku a 39,2 % vo Fínsku po 76,9 % v Litve, 76,6 % v Maďarsku a 75 % v Luxembursku.

Miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 55-64 bola v EÚ 27 v r. 2006 62,9 % v porovnaní s 43,8 % tej istej skupiny ekonomicky neaktívnych mužov. Najnižšia bola vo Švédsku (30,4 %), Estónsku (39,5 %) a Fínsku (42,8 %) a najvyššia na Malte (88,4 %), v Poľsku (79.7 %) a na Slovensku (79,1 %).

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Starostlivosť o rodinu je hlavným dôvodom ekonomickej neaktivity žien v EÚ 27, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S60, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-ekonomickej-neaktivity-zien-eu