Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

romovia socialna inkluzia romov nabozenskou cestou (pdf)

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied realizuje projekt Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, z ktorého prinášame záverečnú publikáciu. Projekt sa preto vo svojich jednotlivých etapách pokúša kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať faktor náboženskej konverzie v procese sociálnej inklúzie medzi Rómami na Slovensku. PODOLINSKÁ. T. – HRUSTIČ, T. Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174s. ISBN-978-80-89027-34-7. Predkladaná publikácia prvýkrát poskytuje podrobný obraz o práci veľkých, malých, registrovaných a neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Poukazuje tiež na ich možnosti, respektíve efektivitu pri sociálnej inklúzii Rómov.

socialna inkluzia romov nabozenskou cestou (pdf) .pdf

romovia socialna inkluzia romov nabozenskou cestou (pdf)

stiahni plnú verziu: socialna inkluzia romov nabozenskou cestou (pdf) .pdf

romovia socialna inkluzia romov nabozenskou cestou (pdf) je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/romovia/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou