qr kod na stranku

kniha Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

kniha Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied realizuje projekt Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, z ktorého prinášame záverečnú publikáciu. Projekt sa preto vo svojich jednotlivých etapách pokúša kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať faktor náboženskej konverzie v procese sociálnej inklúzie medzi Rómami na Slovensku. PODOLINSKÁ. T. – HRUSTIČ, T. Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174s. ISBN-978-80-89027-34-7. Predkladaná publikácia prvýkrát poskytuje podrobný obraz o práci veľkých, malých, registrovaných a neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Poukazuje tiež na ich možnosti, respektíve efektivitu pri sociálnej inklúzii Rómov.

Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

stiahni plnú verziu: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

kniha Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/romovia/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou