qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v novembri 2007

Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,2 % v novembri 2007 a zostala nezmenená v porovnaní s októbrom. V novembri 2006 to bolo 7,9 %. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 6,9 % v novembri 2007 a v októbri zostala nezmenená. V novembri 2006 to bolo 7,7 %.

V novembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (2,9 %) a Dánsku (3,2 %) a  najvyššia na Slovensku (11 %) a v Poľsku (8,5 %).

23 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti 2 krajiny zaznamenali rast a Luxembursko a Rumunsko zostali stabilné. Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 12,2 % na 8,5 %) a Bulharsku (z 8,2 % na 5,8 %). Rast bol zaznamenaný v Portugalsku (zo 7,9 % na 8,2 %) a  Írsku (zo 4,2 % na 4,3 %).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 14,9 % v novembri 2007 v EÚ 27, pričom v novembri 2006 to bolo 16,5 %. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5 %), Írsku (8,1 %) a v Rakúsku (8,3 %). Najvyššia bola v Grécku (22,6 % v 3. Q 2007), Rumunsku (21,6 %) a Taliansku (20,2 % v 3. Q 2007).

Eurostat odhaduje, že v novembri 2007 bolo 16,4 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v novembri 2006 (18,3 mil.).

Miera nezamestnanosti v novembri 2007 bola v USA 4,7 % a v Japonsku 3,8 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v novembri 2007 , Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S6e, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-nov-2007