Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v novembri 2007

Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,2% v novembri 2007  a zostala nezmenená v porovnaní s októbrom. V novembri 2006 to bolo 7,9%. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 6,9% v novembri 2007 a v októbri zostala nezmenená. V novembri 2006 to bolo 7,7%.

V novembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (2,9%) a Dánsku (3,2%) a  najvyššia na Slovensku (11%) a v Poľsku (8,5%).

23 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti 2 krajiny zaznamenali rast a Luxembursko a Rumunsko zostali stabilné. Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 12,2% na 8,5%) a Bulharsku (z 8,2% na 5,8%). Rast bol zaznamenaný v Portugalsku (zo 7,9% na 8,2%) a  Írsku (zo 4,2% na 4,3%).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 14,9% v novembri 2007 v EÚ 27, pričom v novembri 2006 to bolo 16,5%. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5%), Írsku (8,1%) a v Rakúsku (8,3%). Najvyššia bola v Grécku (22,6% v 3. Q 2007), Rumunsku (21,6%) a Taliansku (20,2% v 3. Q 2007).

Eurostat odhaduje, že v novembri 2007 bolo 16,4 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v novembri 2006 (18,3 mil.).

Miera nezamestnanosti v novembri 2007 bola v USA 4,7% a v Japonsku 3,8%.

pôvodná správa
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-nov-2007