qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v októbri 2007 nezmenená

Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,2 % v októbri 2007 v porovnaní so 7,3 % v septembri. V októbri 2006 to bolo 8,0 %. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 7,0 % v októbri 2007 a zostala nezmenená. V októbri 2006 to bolo 7,8 %.

V októbri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Dánsku (2,9 %) a Holandsku (3,1 %) a  najvyššia na Slovensku (11,2 %) a v Poľsku (8,8 %).

23 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti a 4 krajiny zaznamenali rast. Najväčší relatívny pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 12,6 % na 8,8 %) a v ČR (zo 6,7 % na 5,0 %). Najvyšší relatívny rast bol zaznamenaný v Portugalsku (zo 7,8 % na 8,5 %) a  Írsku (zo 4,2 % na 4,4 %).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 14,7 % v októbri 2007 v EÚ 27, pričom v októbri 2006 to bolo 16,6 %. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5,2 %), Dánsku (6,2 %) a v Rakúsku (8,3 %). Najvyššia bola v Grécku (22,9 % v 2. Q 2007), Rumunsku (20,7 %) a Francúzsku (19,3 %).

Eurostat odhaduje, že v októbri 2007 bolo 16,5 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v októbri 2006 (18,4 mil.).

Miera nezamestnanosti v októbri 2007 bola v USA 4,7 % a v Japonsku 4,0 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v októbri 2007 nezmenená, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S5z, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-okt-2007