Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Ponuka dobrovoľníckej práce pre IZ

Inštitút zamestnanosti ponúka verejnosti možnosť participácie na projekte Verejné politiky zamestnanosti formou dobrovoľníctva prostredníctvom publikovania vlastného článku/záverečnej práce na jednu z nasledovných tém:

  • potreba podpory tvorby pracovných miest,
  • potreba reformy systému dávok v hmotnej núdzi,
  • potreba zmeny v oblasti aktívnych politík trhu práce.

Text v rozsahu cca 10-20 strán by mal obsahovať nielen fakty z predmetnej oblasti, ale aj postoje autora, vlastné zhodnotenie situácie alebo jej vývoja, identifikáciu a popis hlavných problémov ako aj návrh ich riešenia.

Nemáte s publikovaním žiadne skúsenosti?

Podrobnosti dobrovoľníctva si vopred dohodnete s odborníkmi z Inštitútu zamestnanosti, ktorí Vás usmernia a budú Vám k dispozícii počas celej doby spolupráce. Každá práca bude pred publikovaním zhodnotená, autorom sa zašlú pripomienky a po ich zapracovaní sa práca stane súčasťou 18-mesačného projektu.

Prečo publikovať?

Z dvoch dôvodov:

1. Práca sa dostane do rúk odborníkom z oblasti trhu práce - aj takým, ktorí v nej rozhodujú. Vďaka záštite Inštitútu zamestnanosti budú Vaše myšlienky k dispozícii expertom zo Slovenskej akadémie vied, médiám, ministerstvám, univerzitám...

2. Publikovaním práce sa zvýši Váš "rating". Získate novú skúsenosť, vedomosti, kontakty, hodnotný bod do svojho životopisu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese iz@iz.sk

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .


podobné správy: Úloha sociálneho pracovníka , Administratívna nenáročnosť , Riešenie špecifických prípadov , Zrušenie priestupkovej imunity , Krátka reakčná doba


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/verejne-politiky-zamestnanosti/ponuka-dobrovolnickej-prace-pre-iz
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko