qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v decembri 2007

Podľa správ Eurostatu z 31.1.2008, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,2 % v decembri 2007 a v porovnaní s novembrom zostala nezmenená. V decembri 2006 to bolo 7,8 %. Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 6,8 % v decembri 2007 v porovnaní so 6,9 % v novembri. V decembri 2006 to bolo 7,6 %.

V decembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (2,9 %) a Dánsku (3,1 %) a  najvyššia na Slovensku (10,8 %) a v Španielsku (8,6 %).

24 členských štátov EÚ zaznamenalo v priebehu roka pokles miery nezamestnanosti 3 krajiny zaznamenali rast.

Najväčší pokles bol zaznamenaný v Poľsku (z 11,8 % na 8,1 %) a Bulharsku (z 8,2 % na 5,8 %) a najväčší rast bol zaznamenaný v Španielsku (z 8,2 % na 8,6 %).

Miera nezamestnanosti pre menej ako 25-ročných bola 14,8 % v decembri 2007 v EÚ 27, pričom v decembri 2006 to bolo 16,3 %. Táto miera bola ako najnižšia zaznamenaná v Holandsku (5,1 %) a Slovinsku (7,9 % v 4. Q 2007). Najvyššia bola v Grécku (22,6 % v 3. Q 2007), Rumunsku (21,6 %).

Eurostat odhaduje, že v decembri 2007 bolo 16,2 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v decembri 2006 (18,0 mil.).

Miera nezamestnanosti v decembri 2007 bola v USA 5,0 % a v Japonsku 3,8 %.

pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v decembri 2007 , Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S6g, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-v-EU-dec-2007